Svenska Handelshögskolans studentkår

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Matrådetmuokattu 3.4.2014 klo 13.39

Organisaatioyksikkö

Svenska Handelshögskolan - Övrig förvaltning - Matrådet

Toimikausi:

Vastuuhenkilö :

Matrådets största uppgift är att utveckla Amicas verksamhet på Hankens campus. I rådet sitter två studeranderepresentanter samt representanter från Hanken och Amicas personal. Matrådet har möten fyra fånger om året.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff