Svenska Handelshögskolans studentkår

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Matrådet

Hakuaika:

7.4.2014 - 15.4.2014

Kuvaus:

Matrådets största uppgift är att utveckla Amicas verksamhet på Hankens campus. I rådet sitter två studeranderepresentanter samt representanter från Hanken och Amicas personal. Matrådet har möten fyra gånger om året.

Studentrepresentantens uppgift är att representera Hankens studenter i matrådet. Studentrepresentantens uppgifter är: - Informera styrelsen om när det är möten - Föra diskussion med styrelsen om vad som borde diskuteras. - Skicka protokoll från möten till styrelsen för arkivering.