Svenska Handelshögskolans studentkår

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Akademiska rådetmuokattu 11.3.2014 klo 11.31

Organisaatioyksikkö

Svenska Handelshögskolan - Centralförvaltning - Akademiska rådet

Toimikausi:

1.1.2013 - 31.12.2015

Vastuuhenkilö :

Högskolan har ett akademiskt råd med uppgift att 1. utveckla och utvärdera utbildning och forskning vid högskolan 2. på begäran av styrelsen avge utlåtanden i frågor gällande utbildning och forskning 3. godkänna undervisningsplaner och fastställa förhörsschema 4. utse sakkunniga och uppgöra tjänsteförslag vid professorsutnämningar 5. utse granskare för pro gradu- och licentiatavhandlingar samt förhandsgranskare, granskare och opponenter för doktorsavhandlingar 6. bedöma och godkänna pro gradu-, licentiat- och doktorsavhandlingar.

http://www.hanken.fi/public/akademiskaradet

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff