Svenska Handelshögskolans studentkår

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Institutionsrådet för ekonomi och ekonomisk statistikmuokattu 12.3.2014 klo 18.16

Organisaatioyksikkö

Svenska Handelshögskolan - Institutioner - Finansiell ekonomi och ekonomisk statistik

Toimikausi:

Vastuuhenkilö :

Institutionsrådet skall behandla följande frågor:

1) utveckla, följa upp och utvärdera institutionens verksamhet 2) göra förslag till undervisningsplan 3) göra förslag till budget för institutionen 4) göra förslag till personalplan för institutionen 5) föreslå institutionens representant i akademiska rådet, och 6) göra framställning om rekrytering och anställning av annan undervisnings- och forskningspersonal än professorer.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff