H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped information system

Haku ATK-kadun opetustilahankkeen suunnittelutyöryhmään

Application period:

2018-09-19 - 2018-09-25

Description:

ATK-kadulle, eli L10-salin lähistölle, suunnitellaan uusia yleisopetustiloja. Tilamuutosten myötä tarvetta on erityisesti pienille, noin 20–30 henkilön opetustiloille. Yleisopetustilahankkeella on käytettävissä neliömetrejä yhteensä noin 800 käytävän molemmin puolin. Suunnittelu on käynnistetty ideointityöpajoilla, joista ensimmäinen järjestettiin 6.6.2018 ja toinen 18.9.2018. Työ jatkuu työryhmätyöllä ja käyttäjäpalavereilla.

Suunnittelutyöryhmässä toimii opiskelijoiden edustajina 6 varsinaista opiskelijajäsentä, joilla kaikilla omat henkilökohtaiset varajäsenensä. Jokainen opiskelijajäsen edustaa omaa tiedekuntaansa. Ensimmäinen arkkitehtivetoinen käyttäjäpalaveri on lokakuun alkupuolella ja työ jatkuu tammikuun 2019 loppuun. Tapaamisia tuona aikana tulee olemaan noin kolme kappaletta.

Emme odota aiempaa kokemusta tai osaamista tilahankkeiden suunnittelusta, mutta toivomme kaikkien hakijoiden olevan erittäin motivoituneita ja aktiivisia työryhmäläisiä. Pidämme tärkeänä, että opiskelijajäsenet pystyvät tuomaan koko tiedekunnan opiskelijoiden äänen tilatyöryhmään ja pitämään tiiviisti yhteyttä ainejärjestöihin ja ylioppilaskuntaan.

Kerro hakemuksessasi, omasta motivaatiostasi osallistua tilahankkeiden suunnitteluun ja siitä, miten viestisit työn etenemisestä muille opiskelijoille ja ylioppilaskunnalle. Mainitse hakemuksessasi myös mitä opiskelet ja kuinka pitkällä olet opinnoissasi sekä millaista mahdollillista aikaisempaa kokemusta sinulla on opiskelijavaikuttamisesta.

Equality and diversity working group of Kontinkangas campus

Application period:

2018-11-12 - 2019-02-28

Description:

Are matters of equality close to your heart? Do you think equality of the University of Oulu needs improving?

OYY is looking for students to join the equality and diversity working groups for the term starting January 1st, 2019, ending December 12th, 2021. We are looking for 1 member to join the equality and diversity working group of Kontinkangas campus.

The Equality and Diversity working groups 1) act as a cooperation forum that collects and conveys information and expertise on issues related to equality and diversity at the faculty level; 2) organise training, communication, and events for the university community in order to promote equality and diversity in the University; 3) prepare the Faculties’ operating Equality and Diversity Plan; 4) survey, monitor, and promote the topicality and up-to-dateness of the Equality and Diversity Plan as well as the implement the procedures recorded in the plan; and 5) make sure that the University management is informed about their operation and gives annual reports.

Student representatives act as contact persons students can contact regarding equality matters. Make sure you include in your application why you are interested in the position and how you would improve equality in the university community. Mention also the degree programme you study in and the stage you’re in in your studies.

Additional information: Hennamari Toiviainen, Specialist in Social Affairs (sopoasiantuntija@oyy.fi and 040 526 5821)

The Chairperson Of The Section For Supervision Of Interests

Application period:

2018-12-04 - 2019-01-14

Description:

The purpose of the Section for Supervision of Interests of the Student Union of the University Oulu is to raise awareness among university students concerning present-day issues and interests related to them. In addition, the Section for Supervision of Interests acts as an easily engageable means of attending the operations of the Student Union. The Section for Supervision of Interests can organize events, campaigns, visits, and discussions related to present-day topics and issues. The Section for Supervision of Interests serves the interests of all members of the Student Union.

For the year 2019, the Student Union of the University of Oulu is looking for an inventive, hands-on chairperson who is interested in societal influencing. The Section for Supervision of Interests operates both in Finnish and English. Accordingly, the chairperson is required to have good skills in both written and spoken Finnish and English. The chairperson’s position is well-suited for a person who is willing to make a difference in the academic community and advance the university students’ awareness of current issues. The task is well-suited for a full-time student.

Attendance fees are paid to the chairperson for each meeting and there is available training for the task.

For further information about the Section for Supervision of Interests and its activities, please visit http://www.oyy.fi/en/oyy/organisation/committees-and-sections-teams-of-students/

Any member of the Student Union is eligible for the position of the chairperson. Please leave your application and resumé as applicable at halloped.fi by 23:59 on 14th of January. You may provide your application with a link to your electronic resumé. The Executive Board of the Student Union elects the chairperson during week 4.

Further information: Secretary General, paasihteeri@oyy.fi, 040 523 1822

Kulttuurijaoston puheenjohtaja

Application period:

2018-12-04 - 2019-02-04

Description:

The Cultural Affairs Section of the Student Union of the University of Oulu promotes colorful academic student culture by innovating and executing compelling events on campuses and in the centre of Oulu. The section offers all Student Union members possibilities to both enjoy and create diverse culture. The section can organize events, campaigns and parties or can comment on the cultural offerings in the city of Oulu. As a supporting body, the Cultural Affairs Section may also participate in carrying out events organized by the Student Union, such as Vulcanalia. The Cultural Affairs Section can also work in collaboration with the university’s student and social associations as well as various cultural operators of the city of Oulu.

For the year 2019, the Student Union of the University of Oulu is looking for a hands-on, inventive, efficient chairperson who is interested in cultural matters. The chairperson’s position is well-suited for a person who is keen on organizing fun and interesting leisure time activities for all students of the University of Oulu. The task is well-suited for a full-time student.

Attendance fees are paid to the chairperson for each meeting and there is training available for the task.

For further information about the Cultural Affairs Section and its activities, please visit http://www.oyy.fi/en/oyy/organisation/committees-and-sections-teams-of-students/

Any member of the Student Union is eligible for the position of the chairperson. Please leave your application and resumé as applicable at halloped.fi by 23:59 on 14th of January. You may provide your application with a link to your electronic resumé. The Executive Board of the Student Union elects the chairperson during week 4.

Further information: Secretary General, paasihteeri@oyy.fi, 040 523 1822

Chairperson of the Section for Environmental Affairs

Application period:

2018-12-04 - 2019-02-04

Description:

The purpose of the Section for Environmental Affairs of the Student Union of the University of Oulu is to raise students’ awareness of environmental issues. In addition, the section’s aim is to ensure that environmental issues are taken increasingly into consideration in the policies of the Student Union, the university and the city of Oulu. The section organizes events, campaigns, visits, and discussions related to current environmental topics and issues. The Section for Environmental Affairs serves the interests of all members of the Student Union.

For the year 2019, the Student Union of the University of Oulu is looking for an inventive, hands-on chairperson who is interested in environmental issues. The chairperson of the section will be able to influence the functionality of the university’s recycling systems. Furthermore, the chairperson has an opportunity to comment on the environmental policies of the city and region of Oulu. The chairperson’s position is excellently suited for a person who is willing to promote environmental values from a student’s point of view. The task is well-suited for a full-time student.

Attendance fees are paid to the chairperson for each meeting and there is training available for the task.

For further information about the Section for Environmental Affairs and its activities, please visit http://www.oyy.fi/en/oyy/organisation/committees-and-sections-teams-of-students/

Any member of the Student Union is eligible for the position of the chairperson. Please leave your application and resumé as applicable at halloped.fi by 23:59 on 14th of January. You may provide your application with a link to your electronic resumé. The Executive Board of the Student Union elects the chairperson during week 4.

Further information: Secretary General, paasihteeri@oyy.fi, 040 523 1822

Täydennyshaku opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään

Application period:

2019-01-17 - 2019-02-28

Description:

Oletko kiinnostunut opiskelijan hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä? Onko sinulla ideoita opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi?

Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat ylioppilaskunnan lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä.

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä kokoontuu kerran kuussa (kesäaikaa lukuunottamatta) maanantaisin klo 14.15–16.

Kerro hakemuksessani, miksi tehtävä kiinnostaa sinua. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa opintojasi olet. Toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina. Voit hakea työryhmään, vaikka et pystyisi siinä jatkamaan koko toimikauden loppuun asti.

Oulun ylioppilasrahaston hallitus

Application period:

2019-01-21 - 2019-02-10

Description:

OYY hakee kolmea edustajaa Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston Oulun ylioppilasrahaston hallitukseen. Rahastosta jaetaan apurahoja ylioppilasrahaston hallituksen esityksen perusteella rahaston ohjesäännön mukaisesti. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran huhtikuun aikana.

Rahaston tarkoitusta toteutetaan jakamalla tutkimus- ja opintoapurahoja, matka-avustuksia sekä myös muita avustuksia akateemisen loppututkinnon Oulun yliopistossa tai muussa Pohjois-Suomen korkeakoulussa suorittaneille nuorille tieteenharjoittajille, jotka eivät ole suorittaneet lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

Doctoral Training Committee of Human Sciences

Application period:

2019-02-15 - 2019-03-03

Description:

The position offers an excellent opportunity to participate in University decision-making and the development and quality assurance of doctoral training. The position demands responsibility, good interaction skills and motivation towards advocating doctoral students’ interests in University decision making. Student representatives also collaborate closely with the Doctoral Students’ Section by, for example, discussing topical issues of the administrative organs of the University in the Section’s meeting. The Doctoral Students’ Section seeks to influence the development of doctoral training and promote equal rights and well-being of doctoral students. The Section meetings are held approximately once in 1-2 months.

The applicant must be a student of UniOGS and enrolled as active for the up-coming semester. Finnish skills are considered an advantage but are not obligatory. The Student Union offers training for the task.

In your application, please explain in your own words what is the role of the Doctoral Students’ Section at the University of Oulu, why you should be selected for the position and what you would especially like to develop in doctoral training, the position of doctoral students and the activities of the Doctoral Students’ Section. Also mention what is your major in your studies and the stage of your doctoral studies.

The applications will be discussed in the meeting of the Doctoral Students’ Section on March which makes the recommendations to the OYY board.

Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences

Application period:

2019-02-15 - 2019-02-03

Description:

The position offers an excellent opportunity to participate in University decision-making and the development and quality assurance of doctoral training. The position demands responsibility, good interaction skills and motivation towards advocating doctoral students’ interests in University decision making. Student representatives also collaborate closely with the Doctoral Students’ Section by, for example, discussing topical issues of the administrative organs of the University in the Section’s meeting. The Doctoral Students’ Section seeks to influence the development of doctoral training and promote equal rights and well-being of doctoral students. The Section meetings are held approximately once in 1-2 months.

The applicant must be a student of UniOGS and enrolled as active for the up-coming semester. Finnish skills are considered an advantage but are not obligatory. The Student Union offers training for the task.

In your application, please explain in your own words what is the role of the Doctoral Students’ Section at the University of Oulu, why you should be selected for the position and what you would especially like to develop in doctoral training, the position of doctoral students and the activities of the Doctoral Students’ Section. Also mention what is your major in your studies and the stage of your doctoral studies.

The applications will be discussed in the meeting of the Doctoral Students’ Section on March, which makes the recommendations to the OYY board.

The Management Group of the faculty of Technology

Application period:

2019-02-15 - 2019-03-03

Description:

The management group of your faculty is an ideal place for getting to know and taking part in the development and strategic leadership of your own faculty. As a student representative in the faculty management group, you will act as a specialist of the students’ views and get to work with not only the administrators of the faculty, but with the leaders of the research groups as well. The management groups are responsible for supporting the dean in leading and developing the faculty and carrying out its strategies.

Note that the language of the meetings, depending on faculty, is Finnish.

Your application should include, at the least, the following information: your major subject and the state of your studies, your own objectives for working in the faculty management group, your motivations and what, according to you, are the most important tasks of the student representatives. In order to be eligible for applying for the faculty management team, you must have the primary study right in the faculty in question.

Education Committee for faculty of Information Technology and Electrical Engineering

Application period:

2019-02-15 - 2019-03-03

Description:

Koulutustoimikuntiin valitaan aina vähintään kaksi opiskelijaedustajaa, eikä näin ollen tarvitse jäädä yksin luottamustehtävän kanssa. Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi koulutustoimikunnan työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Education Committee for faculty of Education

Application period:

2019-02-15 - 2019-03-03

Description:

Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi koulutustoimikunnan työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Faculty Board for Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine

Application period:

2019-02-15 - 2019-03-03

Description:

Oletko kiinnostunut strategisesta johtamisesta tai siitä miten tiedekuntasi taloutta ohjataan ja seurataan? Näetkö tiedekuntasi henkilöstöpolitiikassa tai tiedottamisessa petrattavaa? Tiedekuntahallitus on juuri oivallinen vaikuttamisen paikka sinulle!

Tiedekuntahallitus tukee tiedekunnan johtoa muun muassa tiedekunnan toimenpideohjelman toteuttamisessa ja seuraamisessa, talouden- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelussa ja seurannassa sekä asioiden tiedottamisesta henkilöstölle ja opiskelijoille.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi tiedekuntahallituksen työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.