H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped information system

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tiedekuntahallitus

Application period:

2018-02-05 - 2019-01-14

Description:

Oletko kiinnostunut strategisesta johtamisesta tai siitä miten tiedekuntasi taloutta ohjataan ja seurataan? Näetkö tiedekuntasi henkilöstöpolitiikassa tai tiedottamisessa petrattavaa? Tiedekuntahallitus on juuri oivallinen vaikuttamisen paikka sinulle!

Tiedekuntahallitus tukee tiedekunnan johtoa muun muassa tiedekunnan toimenpideohjelman toteuttamisessa ja seuraamisessa, talouden- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelussa ja seurannassa sekä asioiden tiedottamisesta henkilöstölle ja opiskelijoille.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi tiedekuntahallituksen työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Täydennyshaku teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallitukseen

Application period:

2018-10-04 - 2019-01-14

Description:

Oletko kiinnostunut strategisesta johtamisesta tai siitä miten tiedekuntasi taloutta ohjataan ja seurataan? Näetkö tiedekuntasi henkilöstöpolitiikassa tai tiedottamisessa petrattavaa? Tiedekuntahallitus on juuri oivallinen vaikuttamisen paikka sinulle!

Tiedekuntahallitus tukee tiedekunnan johtoa muun muassa tiedekunnan toimenpideohjelman toteuttamisessa ja seuraamisessa, talouden- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelussa ja seurannassa sekä asioiden tiedottamisesta henkilöstölle ja opiskelijoille.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi tiedekuntahallituksen työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Haku ATK-kadun opetustilahankkeen suunnittelutyöryhmään

Application period:

2018-09-19 - 2018-09-25

Description:

ATK-kadulle, eli L10-salin lähistölle, suunnitellaan uusia yleisopetustiloja. Tilamuutosten myötä tarvetta on erityisesti pienille, noin 20–30 henkilön opetustiloille. Yleisopetustilahankkeella on käytettävissä neliömetrejä yhteensä noin 800 käytävän molemmin puolin. Suunnittelu on käynnistetty ideointityöpajoilla, joista ensimmäinen järjestettiin 6.6.2018 ja toinen 18.9.2018. Työ jatkuu työryhmätyöllä ja käyttäjäpalavereilla.

Suunnittelutyöryhmässä toimii opiskelijoiden edustajina 6 varsinaista opiskelijajäsentä, joilla kaikilla omat henkilökohtaiset varajäsenensä. Jokainen opiskelijajäsen edustaa omaa tiedekuntaansa. Ensimmäinen arkkitehtivetoinen käyttäjäpalaveri on lokakuun alkupuolella ja työ jatkuu tammikuun 2019 loppuun. Tapaamisia tuona aikana tulee olemaan noin kolme kappaletta.

Emme odota aiempaa kokemusta tai osaamista tilahankkeiden suunnittelusta, mutta toivomme kaikkien hakijoiden olevan erittäin motivoituneita ja aktiivisia työryhmäläisiä. Pidämme tärkeänä, että opiskelijajäsenet pystyvät tuomaan koko tiedekunnan opiskelijoiden äänen tilatyöryhmään ja pitämään tiiviisti yhteyttä ainejärjestöihin ja ylioppilaskuntaan.

Kerro hakemuksessasi, omasta motivaatiostasi osallistua tilahankkeiden suunnitteluun ja siitä, miten viestisit työn etenemisestä muille opiskelijoille ja ylioppilaskunnalle. Mainitse hakemuksessasi myös mitä opiskelet ja kuinka pitkällä olet opinnoissasi sekä millaista mahdollillista aikaisempaa kokemusta sinulla on opiskelijavaikuttamisesta.

Täydennyshaku luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitukseen

Application period:

2018-09-02 - 2019-01-14

Description:

Oletko kiinnostunut strategisesta johtamisesta tai siitä miten tiedekuntasi taloutta ohjataan ja seurataan? Näetkö tiedekuntasi henkilöstöpolitiikassa tai tiedottamisessa petrattavaa? Tiedekuntahallitus on juuri oivallinen vaikuttamisen paikka sinulle!

Tiedekuntahallitus tukee tiedekunnan johtoa muun muassa tiedekunnan toimenpideohjelman toteuttamisessa ja seuraamisessa, talouden- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelussa ja seurannassa sekä asioiden tiedottamisesta henkilöstölle ja opiskelijoille.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi tiedekuntahallituksen työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Täydennyshaku tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikuntaan

Application period:

2018-10-04 - 2019-01-14

Description:

Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi koulutustoimikunnan työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Chair of the doctoral student section / Member of the UniOGS management group

Application period:

2018-10-19 - 2018-11-11

Description:

The position offers an excellent opportunity to participate in University decision-making and the development and quality assurance of doctoral training. The position demands responsibility, good interaction skills and motivation towards advocating doctoral students’ interests in University decision making. Student representatives also collaborate closely with the Doctoral Students’ Section by, for example, discussing topical issues of the administrative organs of the University in the Section’s meeting. The Doctoral Students’ Section seeks to influence the development of doctoral training and promote equal rights and well-being of doctoral students. The Section meetings are held approximately once in 1-2 months.

The applicant must be a student of UniOGS and enrolled as active for the up-coming semester. Finnish skills are considered an advantage but are not obligatory. The Student Union offers training for the task. The chair of the Doctoral Students’ Section must be a member of the Student Union in 2019.

In your application, please explain in your own words what is the role of the Doctoral Students’ Section at the University of Oulu, why you should be selected for the position and what you would especially like to develop in doctoral training, the position of doctoral students and the activities of the Doctoral Students’ Section. Also mention what is your major in your studies and the stage of your doctoral studies.

The applications will be discussed in the meeting of the Doctoral Students’ Section on Nov 15 at 3pm. The meetings are open for all doctoral students and applicants are also welcome to join.

Vice chair of the Doctoral Student Section / Deputy member of the UniOGS management group

Application period:

2018-10-19 - 2018-11-11

Description:

The position offers an excellent opportunity to participate in University decision-making and the development and quality assurance of doctoral training. The position demands responsibility, good interaction skills and motivation towards advocating doctoral students’ interests in University decision making. Student representatives also collaborate closely with the Doctoral Students’ Section by, for example, discussing topical issues of the administrative organs of the University in the Section’s meeting. The Doctoral Students’ Section seeks to influence the development of doctoral training and promote equal rights and well-being of doctoral students. The Section meetings are held approximately once in 1-2 months.

The applicant must be a student of UniOGS and enrolled as active for the up-coming semester. Finnish skills are considered an advantage but are not obligatory. The Student Union offers training for the task. The chair of the Doctoral Students’ Section must be a member of the Student Union in 2019.

In your application, please explain in your own words what is the role of the Doctoral Students’ Section at the University of Oulu, why you should be selected for the position and what you would especially like to develop in doctoral training, the position of doctoral students and the activities of the Doctoral Students’ Section. Also mention what is your major in your studies and the stage of your doctoral studies.

The applications will be discussed in the meeting of the Doctoral Students’ Section on Nov 15 at 3pm. The meetings are open for all doctoral students and applicants are also welcome to join.

Doctoral training committee of human sciences

Application period:

2018-10-19 - 2018-11-11

Description:

The position offers an excellent opportunity to participate in University decision-making and the development and quality assurance of doctoral training. The position demands responsibility, good interaction skills and motivation towards advocating doctoral students’ interests in University decision making. Student representatives also collaborate closely with the Doctoral Students’ Section by, for example, discussing topical issues of the administrative organs of the University in the Section’s meeting. The Doctoral Students’ Section seeks to influence the development of doctoral training and promote equal rights and well-being of doctoral students. The Section meetings are held approximately once in 1-2 months.

The applicant must be a student of UniOGS and enrolled as active for the up-coming semester. Finnish skills are considered an advantage but are not obligatory. The Student Union offers training for the task.

In your application, please explain in your own words what is the role of the Doctoral Students’ Section at the University of Oulu, why you should be selected for the position and what you would especially like to develop in doctoral training, the position of doctoral students and the activities of the Doctoral Students’ Section. Also mention what is your major in your studies and the stage of your doctoral studies.

The applications will be discussed in the meeting of the Doctoral Students’ Section on Nov 15 at 3pm. The meetings are open for all doctoral students and applicants are also welcome to join.

Doctoral training committee of technology and natural sciences

Application period:

2018-10-19 - 2018-11-11

Description:

The position offers an excellent opportunity to participate in University decision-making and the development and quality assurance of doctoral training. The position demands responsibility, good interaction skills and motivation towards advocating doctoral students’ interests in University decision making. Student representatives also collaborate closely with the Doctoral Students’ Section by, for example, discussing topical issues of the administrative organs of the University in the Section’s meeting. The Doctoral Students’ Section seeks to influence the development of doctoral training and promote equal rights and well-being of doctoral students. The Section meetings are held approximately once in 1-2 months.

The applicant must be a student of UniOGS and enrolled as active for the up-coming semester. Finnish skills are considered an advantage but are not obligatory. The Student Union offers training for the task.

In your application, please explain in your own words what is the role of the Doctoral Students’ Section at the University of Oulu, why you should be selected for the position and what you would especially like to develop in doctoral training, the position of doctoral students and the activities of the Doctoral Students’ Section. Also mention what is your major in your studies and the stage of your doctoral studies.

The applications will be discussed in the meeting of the Doctoral Students’ Section on Nov 15 at 3pm. The meetings are open for all doctoral students and applicants are also welcome to join.

Doctoral Training Committee of Health and Biosciences

Application period:

2018-10-19 - 2018-11-11

Description:

The position offers an excellent opportunity to participate in University decision-making and the development and quality assurance of doctoral training. The position demands responsibility, good interaction skills and motivation towards advocating doctoral students’ interests in University decision making. Student representatives also collaborate closely with the Doctoral Students’ Section by, for example, discussing topical issues of the administrative organs of the University in the Section’s meeting. The Doctoral Students’ Section seeks to influence the development of doctoral training and promote equal rights and well-being of doctoral students. The Section meetings are held approximately once in 1-2 months.

The applicant must be a student of UniOGS and enrolled as active for the up-coming semester. Finnish skills are considered an advantage but are not obligatory. The Student Union offers training for the task.

In your application, please explain in your own words what is the role of the Doctoral Students’ Section at the University of Oulu, why you should be selected for the position and what you would especially like to develop in doctoral training, the position of doctoral students and the activities of the Doctoral Students’ Section. Also mention what is your major in your studies and the stage of your doctoral studies.

The applications will be discussed in the meeting of the Doctoral Students’ Section on Nov 15 at 3pm. The meetings are open for all doctoral students and applicants are also welcome to join.

Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering

Application period:

2018-10-19 - 2018-11-11

Description:

The position offers an excellent opportunity to participate in University decision-making and the development and quality assurance of doctoral training. The position demands responsibility, good interaction skills and motivation towards advocating doctoral students’ interests in University decision making. Student representatives also collaborate closely with the Doctoral Students’ Section by, for example, discussing topical issues of the administrative organs of the University in the Section’s meeting. The Doctoral Students’ Section seeks to influence the development of doctoral training and promote equal rights and well-being of doctoral students. The Section meetings are held approximately once in 1-2 months.

The applicant must be a student of UniOGS and enrolled as active for the up-coming semester. Finnish skills are considered an advantage but are not obligatory. The Student Union offers training for the task.

In your application, please explain in your own words what is the role of the Doctoral Students’ Section at the University of Oulu, why you should be selected for the position and what you would especially like to develop in doctoral training, the position of doctoral students and the activities of the Doctoral Students’ Section. Also mention what is your major in your studies and the stage of your doctoral studies.

The applications will be discussed in the meeting of the Doctoral Students’ Section on Nov 15 at 3pm. The meetings are open for all doctoral students and applicants are also welcome to join.

UniOGS Education group

Application period:

2018-10-19 - 2018-11-11

Description:

The task of the Education Group is to evaluate and develop the general and transferrable skills courses and field-specific training at the University of Oulu. The Education groups discusses e.g. how to improve the courses of UniOGS according to feedback and what kind of new courses UniOGS could offer. Ideally, the student members in the group would represent students in different stages of doctoral studies.

The position offers an excellent opportunity to participate in University decision-making and the development and quality assurance of doctoral training. The position demands responsibility, good interaction skills and motivation towards advocating doctoral students’ interests in University decision making. Student representatives also collaborate closely with the Doctoral Students’ Section by, for example, discussing topical issues of the administrative organs of the University in the Section’s meeting. The Doctoral Students’ Section seeks to influence the development of doctoral training and promote equal rights and well-being of doctoral students. The Section meetings are held approximately once in 1-2 months.

The applicant must be a student of UniOGS and enrolled as active for the up-coming semester. Finnish skills are considered an advantage but are not obligatory. The Student Union offers training for the task.

In your application, please explain in your own words what is the role of the Doctoral Students’ Section at the University of Oulu, why you should be selected for the position and what you would especially like to develop in doctoral training, the position of doctoral students and the activities of the Doctoral Students’ Section. Also mention what is your major in your studies and the stage of your doctoral studies.

The applications will be discussed in the meeting of the Doctoral Students’ Section on Nov 15 at 3pm. The meetings are open for all doctoral students and applicants are also welcome to join.

Täydennyshaku kasvatustieteiden tiedekunnan koulutustoimikuntaan

Application period:

2018-11-09 - 2019-01-14

Description:

Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi koulutustoimikunnan työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Täydennyshaku Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutustoimikuntaan

Application period:

2018-11-09 - 2019-01-14

Description:

Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi koulutustoimikunnan työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

University of Oulu's Equality and Diversity Committee

Application period:

2018-11-12 - 2018-11-27

Description:

Are matters of equality close to your heart? Do you think equality of the University of Oulu needs improving?

OYY is looking for students to join the equality and diversity committee for the term starting January 1st, 2019, ending December 12th, 2021.

The Equality and Diversity Committee 1) act as a cooperation forum that collects and conveys information and expertise on issues related to equality and diversity to the whole university community at the university; 2) organise training, communication, and events for the university community in order to promote equality and diversity in the University; 3) prepare the University’s or Faculties’ operating Equality and Diversity Plan; 4) survey, monitor, and promote the topicality and up-to-dateness of the Equality and Diversity Plan as well as the implement the procedures recorded in the plan; and 5) make sure that the University management is informed about their operation and gives annual reports.

Student representatives act as contact persons students can contact regarding equality matters. Make sure you include in your application why you are interested in the position and how you would improve equality in the university community. Mention also the degree programme you study in and the stage you’re in in your studies.

Additional information: Hennamari Toiviainen, Specialist in Social Affairs (sopoasiantuntija@oyy.fi and 040 526 5821)

Equality and diversity working group of the Faculties of Humanities and Education and Oulu Business School

Application period:

2018-11-12 - 2018-11-27

Description:

Are matters of equality close to your heart? Do you think equality of the University of Oulu needs improving?

OYY is looking for students to join the equality and diversity working groups for the term starting January 1st, 2019, ending December 12th, 2021. We are looking for 1 member to join the joint equality and diversity working group of the Faculties of Humanities and Education and Oulu Business School.

The Equality and Diversity working groups 1) act as a cooperation forum that collects and conveys information and expertise on issues related to equality and diversity at the faculty level; 2) organise training, communication, and events for the university community in order to promote equality and diversity in the University; 3) prepare the Faculties’ operating Equality and Diversity Plan; 4) survey, monitor, and promote the topicality and up-to-dateness of the Equality and Diversity Plan as well as the implement the procedures recorded in the plan; and 5) make sure that the University management is informed about their operation and gives annual reports.

Student representatives act as contact persons students can contact regarding equality matters. Make sure you include in your application why you are interested in the position and how you would improve equality in the university community. Mention also the degree programme you study in and the stage you’re in in your studies.

Additional information: Hennamari Toiviainen, Specialist in Social Affairs (sopoasiantuntija@oyy.fi and 040 526 5821)

Equality and diversity working group of Kontinkangas campus

Application period:

2018-11-12 - 2018-11-27

Description:

Are matters of equality close to your heart? Do you think equality of the University of Oulu needs improving?

OYY is looking for students to join the equality and diversity working groups for the term starting January 1st, 2019, ending December 12th, 2021. We are looking for 1 member to join the equality and diversity working group of Kontinkangas campus.

The Equality and Diversity working groups 1) act as a cooperation forum that collects and conveys information and expertise on issues related to equality and diversity at the faculty level; 2) organise training, communication, and events for the university community in order to promote equality and diversity in the University; 3) prepare the Faculties’ operating Equality and Diversity Plan; 4) survey, monitor, and promote the topicality and up-to-dateness of the Equality and Diversity Plan as well as the implement the procedures recorded in the plan; and 5) make sure that the University management is informed about their operation and gives annual reports.

Student representatives act as contact persons students can contact regarding equality matters. Make sure you include in your application why you are interested in the position and how you would improve equality in the university community. Mention also the degree programme you study in and the stage you’re in in your studies.

Additional information: Hennamari Toiviainen, Specialist in Social Affairs (sopoasiantuntija@oyy.fi and 040 526 5821)

Equality and diversity working group of the Faculties of Technology and Science

Application period:

2018-11-12 - 2018-11-27

Description:

Are matters of equality close to your heart? Do you think equality of the University of Oulu needs improving?

OYY is looking for students to join the equality and diversity working groups for the term starting January 1st, 2019, ending December 12th, 2021. We are looking for 1 member to join the joint equality and diversity working group of the Faculties of Technology and Science.

The Equality and Diversity working groups 1) act as a cooperation forum that collects and conveys information and expertise on issues related to equality and diversity at faculty level; 2) organise training, communication, and events for the university community in order to promote equality and diversity in the University; 3) prepare the Faculties’ operating Equality and Diversity Plan; 4) survey, monitor, and promote the topicality and up-to-dateness of the Equality and Diversity Plan as well as the implement the procedures recorded in the plan; and 5) make sure that the University management is informed about their operation and gives annual reports.

Student representatives act as contact persons students can contact regarding equality matters. Make sure you include in your application why you are interested in the position and how you would improve equality in the university community. Mention also the degree programme you study in and the stage you’re in in your studies.

Additional information: Hennamari Toiviainen, Specialist in Social Affairs (sopoasiantuntija@oyy.fi and 040 526 5821)