H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped information system

Chair of the Doctoral Students’ Section / Member of the UniOGS Management Group

2020-05-28

The chair directs the activities of the Doctoral Students’ Section of the Student Union at the University of Oulu according to its strategy and annual action plan. The Doctoral Students’ Section is the collective voice and community of doctoral students across disciplines. The Section watches over University decision-making and doctoral training practices, proactively advocates doctoral students’ interests and well-being, and promotes doctoral students’ awareness of their rights and their ways of influencing University decision-making. The Section fosters a sense of belongingness and unity among doctoral students.

The Doctoral Students’ Section gathers approximately once in 1-2 months to discuss doctoral students’ points of view concerning the development of doctoral training. The task of the student representatives is to take doctoral students’ proposals and opinions forward. The Section also organizes events for doctoral students.

The chair calls the meetings of the Doctoral Students’ Section, prepares the topics to be handled and leads the discussion. The chair is also responsible of the communications of the Section, the collaboration between doctoral student representatives and organizing events with other active doctoral students in the Section. The chair is the primary contact person towards doctoral students, the University and other stakeholders.

The chair is the member of the UniOGS Management Group. The task of the UniOGS Management Group is to support the dean of UniOGS in leading and developing doctoral training and implementing the strategy of the University. The Management Group discusses e.g. the development of doctoral training processes, admission times and admission criteria and the amount of travel grants. Meetings are held approximately seven times per year.

Education Council

2020-06-02

The Education Council supports the University Board of Directors and the rector in advancing education, provides initiatives regarding education policy as well as initiatives for developing teaching and evaluates the quality of University education. The chairperson of the education council is the vice rector of education.

Education Management Group

2016-08-25

The task of the Education Management Group is to support the Vice Rector for Education and the Education Deans in the management and development of education and the implementation of the education strategy.

The Vice Rector for Education appoints the Education Management Group that consists of the Education Deans, the Vice Dean of Graduate School and of other members appointed by the Vice Rector for Education. The Vice Rector for Education appoints at least one student member, whose term is two calendar years at a time.

The Education Management Group is a straight link to faculties education committees.

Research Council

2016-10-11

The Research Council supports the University Board of Directors, Management Group and the rector in advancing scientific research at the University. The Council also makes proposals about policies of research and evaluates the quality of research on University level. The Council discusses e.g. new scientific directions, doctoral training, recruitment, ethical principles of research and quality assurance of research.

The Ethics Working Group of University of Oulu

2020-07-01

Työryhmän tehtävät (Oulun yliopiston hallituksen päätös 17.12.1997) 1. Herättää ja jatkaa keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä. 2. Miettiä keinoja, miten nämä arvot saadaan näkyviksi yliopiston työssä: tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa ja hallinnossa, ja tukea niiden toteuttamisessa. 3. Osallistua keskusteluun yliopiston eri tiedekuntien etiikan opetuksen järjestämisestä. 4. Tukea tiedekuntia eettisten toimikuntien perustamisessa ja niiden työssä. 5. Eettisiä asioita pohtivien kokousten ja tilaisuuksien järjestäminen omassa yliopistossa sekä osallistuminen vastaaviin hankkeisiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

The Restaurant Working Group of Juvenes

2020-07-01

Ravintolatoimikunnassa keskustellaan Juveneksen ravintoloista Oulun yliopistolla. Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS. Ravintolatoimikunta kokoontuu muutamia kertoa lukuvuodessa.

The Restaurant Working Group of Uniresta

2020-07-01

Ravintolatoimikunnassa keskustellaan Unirestan ravintoloiden toiminnasta Oulun yliopistolla. Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS. Ravintolatoimikunta kokoontuu muutamia kertoa lukuvuodessa.

Vice-chair of the Doctoral Students’ Section / Vice-member of the UniOGS Management Group

2016-10-11

The vice-chair participates in directing the activities of the Doctoral Students’ Section of the Student Union at the University of Oulu with the chair of the Section. The Doctoral Students’ Section is the collective voice and community of doctoral students across disciplines. The Section watches over University decision-making and doctoral training practices, proactively advocates doctoral students’ interests and well-being, and promotes doctoral students’ awareness of their rights and their ways of influencing University decision-making. The Section fosters a sense of belongingness and unity among doctoral students.

The Doctoral Students’ Section gathers approximately once in 1-2 months to discuss doctoral students’ points of view concerning the development of doctoral training. The task of the student representatives is to take doctoral students’ proposals and opinions forward. The Section also organizes events for doctoral students. The vice-chair participates in developing activities of the Section, communications and organizing events. When necessary, the vice-chair substitutes the chair of the Section.

The vice-chair is the vice-member of the UniOGS Management Group. The task of the UniOGS Management Group is to support the dean of UniOGS in leading and developing doctoral training and implementing the strategy of the University. The Management Group discusses e.g. the development of doctoral training processes, admission times and admission criteria and the amount of travel grants. Meetings are held approximately seven times per year.

Biokemian ja biolääketieteen tiedekunta

Education Committee for faculty of Biochemistry and Molecular Medicine

2020-08-17

The Faculty Education Committee supervises and assesses the operation and cooperation of the degree programmes. The Education Committee is responsible for collecting and processing studentfeedback in the faculty.

The Education Dean acts as a chairperson for the Faculty Education Committee. The Dean appoints other members. After hearing the Student Union’s proposal, the Dean appoints at least two student members, whose term is two calendar years at a time.

Faculty Board for Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine

2016-08-25

Faculty boards are faculties’ multi-member bodies pursuant to the Universities Act. A faculty board’s term of office is four years, with the exception of the student representatives, whose term of office lasts for two years. The student members of the faculty board are elected by the Student Union of the University of Oulu and they are given an allowance.

The education dean has a right to be present and speak in the faculty board. The faculty board is chaired by the faculty’s dean.

The faculty board is tasked with assisting the faculty’s management in the following matters: 1) the preparation and implementation of the faculty’s operational programme; 2) the preparation of the faculty’s action and financial plan as well as its personnel plan; 3) monitoring the faculty’s activities and finances; and 4) communicating the faculty’s affairs to the personnel and students.

Management group for faculty of Biochemistry and Molecular Medicine

2020-07-01

To support management, the dean establishes a faculty management group, also referred as the management team, tasked with supporting the dean in the faculty’s management and development and the implementation of strategy. The management team is composed of the heads of the faculty’s research units and any other persons 7appointed by the dean. The student union may appoint a representative to the faculty’s management team should it wish to do so.

Edustajisto

Central Election Committee

2017-11-14

Keskusvaalilautakunta valmistelee OYY:n edustajiston vaalit.

OYY's Board

2017-11-09

The Student Council elects the Board’s 6-9 members annually, and the Board is run by the chairman. The Board is the executive body of the Student Union. It implements the decisions of the Student Council, represents the Student Union and monitors the economy of the Student Union together with the Secretary General and the Committee for Economic Affairs.

Erilliset laitokset

The Teaching Development Group of the Oulu Extension School

2019-12-16

Täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) tehtävänä on toteuttaa kieli- ja viestintäkoulutusta yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Toiseksi yksikkö toteuttaa aikuiskoulutusta ammatillisena täydennyskoulutuksena. Yksikkö koordinoi yliopiston alumnitoimintaa. Lisäksi yksikkö tukee tiedekuntia ja koulutusohjelmia koulutuksien työelämään kytkeytyvissä toiminnoissa. Osana yliopistoa täydentävien opintojen keskus edistää yliopiston perustehtävien, strategian ja tuloksellisuuden toteutumista.

Täydentävien opintojen keskuksessa yhdistyvät vahva kieli- ja viestintäkoulutuksen opetuksen ja sen kehittämisen osaaminen sekä aikuiskoulutuksen ja projektihallinnan osaaminen. Koulutustoimikunnan opiskelijajäsen pääsee mukaan keskustelemaan kieli- ja viestintäkoulutuksen palautejärjestelmää, kurssiuudistuksia ja aikuiskoulutuksen täydennyskoulutusta koskevia asioita mm. laadun ja toiminnallisuuden näkökulmasta.

Hallinto

ATK-kadun opetustilahankkeen suunnittelutyöryhmä

2018-09-19

ATK-kadulle, eli L10-salin lähistölle, suunnitellaan uusia yleisopetustiloja. Tilamuutosten myötä tarvetta on erityisesti pienille, noin 20–30 henkilön opetustiloille. Yleisopetustilahankkeella on käytettävissä neliömetrejä yhteensä noin 800 käytävän molemmin puolin. Suunnittelu on käynnistetty ideointityöpajoilla, joista ensimmäinen järjestettiin 6.6.2018 ja toinen 18.9.2018. Työ jatkuu työryhmätyöllä ja käyttäjäpalavereilla.

Suunnittelutyöryhmässä toimii opiskelijoiden edustajina 6 varsinaista opiskelijajäsentä, joilla kaikilla omat henkilökohtaiset varajäsenensä. Ensimmäinen arkkitehtivetoinen käyttäjäpalaveri on lokakuun alkupuolella ja työ jatkuu tammikuun 2019 loppuun. Tapaamisia tuona aikana tulee olemaan noin kolme kappaletta.

The Board of Directors

2016-08-25

The Board of directors is the university’s highest executive body. The Board of director’s composition and duties and the election, resignation and dismissal of its members are provided for in the Universities Act. The length of the term of office applicable to the Board of directors and its members is decided by the university collegium.

The tasks of the Board of Directors are the following: 1) to make decisions regarding the central aims, strategy and principles of management for University operations and finances;

2) to make decisions regarding the operational and financial plan and budget of the University, and to prepare the financial statement;

3) to be accountable for the management and use of University assets, unless the Board has delegated its power to the rector;

4) make arrangements for monitoring accounting and financial management;

5) approve agreements important or fundamental to University operations and to issue statements on matters principally important in terms of University affairs;

6) to approve the agreement to be made with the Ministry of Education and Culture in accordance with Section 48 of the Universities Act on behalf of the University;

7) to select and expel the rector, should there be sufficient and justified cause for the procedure, considering the nature of the position;

8) to approve the Rules of Procedure and other similar regulations regarding general organisation and to make the decisions regarding the operational structure of the University;

9) to make a proposal to the Ministry of Education and Culture on changing the University's responsibility for education;

10) to make decisions regarding the number of students admitted to the University; and

11) to make decisions regarding the holdings of the University with a limited company and other communities unless the Board has delegated the power to the rector.

In addition, it is the duty of the Board of Directors to elect the management personnel working directly under the rector's authority, unless it has delegated the task to another body or person in the university.

University Collegium

2016-08-25

The university collegium is composed of 24 members, each having a personal deputy. Of the university collegium’s members 10 represent professors, 7 other teachers, researchers and other personnel, and 7 represent students. All members of the university collegium other than the student members are elected as specified in the election regulations.

The university collegium’s term of office is four years, with the exception of the student representatives whose term of office lasts for two years.

The university collegium elects a chairperson and a deputy chairperson from among its members. The university collegium’s tasks are specified in the Universities Act.

The tasks of the University Collegium are: 1) to decide on the number of members in the Board of Directors and on the length of the term of office for the Board and its members; 2) to select the members for the University Board of Directors as stated in Section 15, Subsection 4 of the Universities Act; 3) to confirm the selection of the University community groups indicated in Section 15, Subsection 2 in the Universities Act as members of the Board of Directors; 4) to relieve a member of the Board of his/her duties based on the proposal of the Board; 5) to select the University auditors; 6) to approve the University financial statement and annual report and shall make the decision about granting an exemption from liability to the Board members and the rector; 7) to decide upon an action for damages against a member of the Board, rector or auditor; 8) to decide upon relieving a member of the Board of his/her duties in accordance with Section 65, Subsection 3 in the Universities Act; and 9) to appoint a committee with the task of preparing the election of the members in Section 10, Subsection 4.

Hallitus

Oulun ylioppilasrahaston hallitus

2018-01-25

Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston Oulun ylioppilasrahaston hallituksessa on perinteisesti ollut 3 edustajaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta. Rahastosta jaetaan apurahoja ylioppilasrahaston hallituksen esityksen perusteella rahaston ohjesäännön mukaisesti.

Rahaston tarkoitusta toteutetaan jakamalla tutkimus- ja opintoapurahoja, matka-avustuksia sekä myös muita avustuksia akateemisen loppututkinnon Oulun yliopistossa tai muussa Pohjois-Suomen korkeakoulussa suorittaneille nuorille tieteenharjoittajille, jotka eivät ole suorittaneet lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

Section for Cultural Affairs

2017-11-14

The Cultural Affairs Section of the Student Union of the University of Oulu promotes colorful academic student culture by innovating and executing compelling events on campuses and in the centre of Oulu. The section offers all Student Union members possibilities to both enjoy and create diverse culture. The section organizes events, campaigns and parties. The section is able to comment on the cultural offerings in the city of Oulu. As a supporting body, the Cultural Affairs Section may also participate in carrying out events organized by the Student Union, such as Vulcanalia. The Cultural Affairs Section serves the interests of all members of the Student Union.

Section for Environmental Affairs

2017-11-14

The purpose of the Section for Environmental Affairs of the Student Union of the University of Oulu is to raise students’ awareness of environmental issues. In addition, the section’s aim is to ensure that environmental issues are taken increasingly into consideration in the policies of the Student Union, the university and the city of Oulu. The section organizes events, campaigns, visits, and discussions related to current environmental topics and issues. The Section for Environmental Affairs serves the interests of all members of the Student Union.

Section for Supervision of Interests

2017-11-14

The purpose of the Section for Supervision of Interests of the Student Union of the University Oulu is to raise awareness among university students concerning present-day issues and interests related to them. In addition, the Section for Supervision of Interests acts as an easily engageable means of attending the operations of the Student Union. The Section for Supervision of Interests organizes events, campaigns, visits, and discussions related to present-day topics and issues. The Section for Supervision of Interests serves the interests of all members of the Student Union.

Working group of Tellus on Kontinkangas campus

2017-09-14

The purpose of working group is to plan and innovate how the consept of Tellus Innovation Arena can be implemented on Kontinkangas campus. The aim of working group is to product different options for decision making. The working period is academic year 2017–2018. The most of the planning work will take place in fall 2017.

Humanistinen tiedekunta

Education Committee for faculty of Humanities

2016-08-25

The Faculty Education Committee supervises and assesses the operation and cooperation of the degree programmes. The Education Committee is responsible for collecting and processing student feedback in the faculty.

The Education Dean acts as a chairperson for the Faculty Education Committee. The Dean appoints other members. After hearing the Student Union’s proposal, the Dean appoints at least two student members, whose term is two calendar years at a time.

Faculty Board for Faculty of Humanities

2016-11-25

Faculty boards are faculties’ multi-member bodies pursuant to the Universities Act. A faculty board’s term of office is four years, with the exception of the student representatives, whose term of office lasts for two years. The student members of the faculty board are elected by the Student Union of the University of Oulu and they are given an allowance.

The education dean has a right to be present and speak in the faculty board. The faculty board is chaired by the faculty’s dean.

The faculty board is tasked with assisting the faculty’s management in the following matters: 1) the preparation and implementation of the faculty’s operational programme; 2) the preparation of the faculty’s action and financial plan as well as its personnel plan; 3) monitoring the faculty’s activities and finances; and 4) communicating the faculty’s affairs to the personnel and students.

Management group for faculty of Humanities

2020-07-01

To support management, the dean establishes a faculty management group, also referred as the management team, tasked with supporting the dean in the faculty’s management and development and the implementation of strategy. The management team is composed of the heads of the faculty’s research units and any other persons 7appointed by the dean. The student union may appoint a representative to the faculty’s management team should it wish to do so.

Hyvinvointityöryhmä

The Student Wellbeing Working Group of the University of Oulu

2020-06-08

The student wellbeing working group of the University of Oulu enhances the the wellbeing of the students, supports the ability to study and pays and promotes of minding the students' opinions.

The working group handles various thing from the livelihood to the study counselling and to the progress of the studies. The working group is a bond and a coordinator between different agents working in the student wellbeing field. In the multiprofessional gropu there are agents from FSHS, from the University of Oulu, from the church and from the Student Union.

The student wellbeing working group meets once a month (not during summer break).

Kasvatustieteiden tiedekunta

Education Committee for faculty of Education

2018-11-09

The Faculty Education Committee supervises and assesses the operation and cooperation of the degree programmes. The Education Committee is responsible for collecting and processing student feedback in the faculty.

The Education Dean acts as a chairperson for the Faculty Education Committee. The Dean appoints other members. After hearing the Student Union’s proposal, the Dean appoints at least two student members, whose term is two calendar years at a time.

Faculty Board for faculty of Education

2016-11-25

Faculty boards are faculties’ multi-member bodies pursuant to the Universities Act. A faculty board’s term of office is four years, with the exception of the student representatives, whose term of office lasts for two years. The student members of the faculty board are elected by the Student Union of the University of Oulu and they are given an allowance.

The education dean has a right to be present and speak in the faculty board. The faculty board is chaired by the faculty’s dean.

The faculty board is tasked with assisting the faculty’s management in the following matters: 1) the preparation and implementation of the faculty’s operational programme; 2) the preparation of the faculty’s action and financial plan as well as its personnel plan; 3) monitoring the faculty’s activities and finances; and 4) communicating the faculty’s affairs to the personnel and students.

The Management Group of the faculty of Education

2019-09-12

To support management, the dean establishes a faculty management team tasked with supporting the dean in the faculty’s management and development and the implementation of strategy. The management team is composed of the heads of the faculty’s research units and any other persons 7appointed by the dean. The student union may appoint a representative to the faculty’s management team should it wish to do so.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Education Committee for faculty of Science

2020-08-17

The Faculty Education Committee supervises and assesses the operation and cooperation of the degree programmes. The Education Committee is responsible for collecting and processing student feedback in the faculty.

The Education Dean acts as a chairperson for the Faculty Education Committee. The Dean appoints other members. After hearing the Student Union’s proposal, the Dean appoints at least two student members, whose term is two calendar years at a time.

Faculty Board for Faculty of Science

2016-08-25

Faculty boards are faculties’ multi-member bodies pursuant to the Universities Act. A faculty board’s term of office is four years, with the exception of the student representatives, whose term of office lasts for two years. The student members of the faculty board are elected by the Student Union of the University of Oulu and they are given an allowance.

The education dean has a right to be present and speak in the faculty board. The faculty board is chaired by the faculty’s dean.

The faculty board is tasked with assisting the faculty’s management in the following matters:

1) the preparation and implementation of the faculty’s operational programme; 2) the preparation of the faculty’s action and financial plan as well as its personnel plan; 3) monitoring the faculty’s activities and finances; and 4) communicating the faculty’s affairs to the personnel and students.

Management group for faculty of Science

2020-07-01

To support management, the dean establishes a faculty management group, also referred as the management team, tasked with supporting the dean in the faculty’s management and development and the implementation of strategy. The management team is composed of the heads of the faculty’s research units and any other persons 7appointed by the dean. The student union may appoint a representative to the faculty’s management team should it wish to do so.

Lääketieteellinen tiedekunta

Education Committee for faculty of Medicine

2016-08-25

The Faculty Education Committee supervises and assesses the operation and cooperation of the degree programmes. The Education Committee is responsible for collecting and processing student feedback in the faculty.

The Education Dean acts as a chairperson for the Faculty Education Committee. The Dean appoints other members. After hearing the Student Union’s proposal, the Dean appoints at least two student members, whose term is two calendar years at a time.

Faculty Board for Faculty of Medicine

2016-11-25

Faculty boards are faculties’ multi-member bodies pursuant to the Universities Act. A faculty board’s term of office is four years, with the exception of the student representatives, whose term of office lasts for two years. The student members of the faculty board are elected by the Student Union of the University of Oulu and they are given an allowance.

The education dean has a right to be present and speak in the faculty board. The faculty board is chaired by the faculty’s dean.

The faculty board is tasked with assisting the faculty’s management in the following matters:

1) the preparation and implementation of the faculty’s operational programme; 2) the preparation of the faculty’s action and financial plan as well as its personnel plan; 3) monitoring the faculty’s activities and finances; and 4) communicating the faculty’s affairs to the personnel and students.

Management group for faculty of Medicine

2020-07-01

To support management, the dean establishes a faculty management group, also referred as the management team, tasked with supporting the dean in the faculty’s management and development and the implementation of strategy. The management team is composed of the heads of the faculty’s research units and any other persons 7appointed by the dean. The student union may appoint a representative to the faculty’s management team should it wish to do so.

Opettajakoulutuksen kehittämistyöryhmä

Management Group of Teacher Education

2020-07-01

The Management Group of Teacher Education coordinates the execution and development of teacher education concerning all the faculties of the University of Oulu where teachers are educated as well as the teacher training schools. The management group must be referred to by the faculties and the Education Council when making decisions on teacher education impacting several faculties.

Opintotukilautakunta

Opintotukilautakunta

2016-07-07

Opintotukilain mukaan opintotukilautakunnan tehtävänä on:

1) seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto opintojen edistymisestä; 2) määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus; 3) antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto siitä, voidaanko enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää 7 a §:ssä säädetyllä tavalla.

Oulun yliopiston opintotukilautakunta koostuu kuudesta jäsenestä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä nimetään korkeakoulun opettajista tai muista virkamiehistä sekä puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä korkeakoulun opiskelijoista. Yliopisto maksaa opintotukilautakunnan jäsenille kokouspalkkion samoin perustein kuin yliopiston muissa hallintoelimissä oleville opiskelijoille.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Education Committee for Oulu Business School

2018-11-09

The Faculty Education Committee supervises and assesses the operation and cooperation of the degree programmes. The Education Committee is responsible for collecting and processing student feedback in the faculty.

The Education Dean acts as a chairperson for the Faculty Education Committee. The Dean appoints other members. After hearing the Student Union’s proposal, the Dean appoints at least two student members, whose term is two calendar years at a time.

Faculty Board for Oulu Business School

2016-11-25

Faculty boards are faculties’ multi-member bodies pursuant to the Universities Act. A faculty board’s term of office is four years, with the exception of the student representatives, whose term of office lasts for two years. The student members of the faculty board are elected by the Student Union of the University of Oulu and they are given an allowance.

The education dean has a right to be present and speak in the faculty board. The faculty board is chaired by the faculty’s dean.

The faculty board is tasked with assisting the faculty’s management in the following matters:

1) the preparation and implementation of the faculty’s operational programme; 2) the preparation of the faculty’s action and financial plan as well as its personnel plan; 3) monitoring the faculty’s activities and finances; and 4) communicating the faculty’s affairs to the personnel and students.

Management group for Oulu Business School

2020-07-01

To support management, the dean establishes a faculty management group, also referred as the management team, tasked with supporting the dean in the faculty’s management and development and the implementation of strategy. The management team is composed of the heads of the faculty’s research units and any other persons 7appointed by the dean. The student union may appoint a representative to the faculty’s management team should it wish to do so.

Oulun yliopiston tutkijakoulu

Doctoral Training Committee of Health and Biosciences

2016-10-11

The student members of Doctoral Training Committees have an important role as the voice of doctoral students in the four Doctoral Training Committees of the University. The decisions of the Committees have a significant impact in the lives of doctoral students. The Doctoral Training Committees direct, develop and evaluate the activities of the doctoral degree programs in the specific fields of the Committee. The Committees e.g. assess admission applications, doctoral training plans and final PhD theses. Additionally, starting from 2017, the Committees are also responsible for organizing field-specific doctoral training. The Committees gather approximately once a month.

The selected student representatives are expected to collaborate with other student representatives and to also participate in the activities of the Doctoral Students’ Section. The Section seeks to influence the development of doctoral training and promote equal rights and well-being of doctoral students. The Section gathers approximately once in 1-2 months to discuss doctoral students’ points of view concerning the development of doctoral training. The task of the student representatives is to take doctoral students’ proposals and opinions forward. The Section also organizes events for doctoral students.

Doctoral Training Committee of Human Sciences

2020-05-27

The student members of Doctoral Training Committees have an important role as the voice of doctoral students in the four Doctoral Training Committees of the University. The decisions of the Committees have a significant impact in the lives of doctoral students. The Doctoral Training Committees direct, develop and evaluate the activities of the doctoral degree programs in the specific fields of the Committee. The Committees e.g. assess admission applications, doctoral training plans and final PhD theses. Additionally, starting from 2017, the Committees are also responsible for organizing field-specific doctoral training. The Committees gather approximately once a month.

The selected student representatives are expected to collaborate with other student representatives and to also participate in the activities of the Doctoral Students’ Section. The Section seeks to influence the development of doctoral training and promote equal rights and well-being of doctoral students. The Section gathers approximately once in 1-2 months to discuss doctoral students’ points of view concerning the development of doctoral training. The task of the student representatives is to take doctoral students’ proposals and opinions forward. The Section also organizes events for doctoral students.

Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering

2020-05-28

The student members of Doctoral Training Committees have an important role as the voice of doctoral students in the four Doctoral Training Committees of the University. The decisions of the Committees have a significant impact in the lives of doctoral students. The Doctoral Training Committees direct, develop and evaluate the activities of the doctoral degree programs in the specific fields of the Committee. The Committees e.g. assess admission applications, doctoral training plans and final PhD theses. Additionally, starting from 2017, the Committees are also responsible for organizing field-specific doctoral training. The Committees gather approximately once a month.

The selected student representatives are expected to collaborate with other student representatives and to also participate in the activities of the Doctoral Students’ Section. The Section seeks to influence the development of doctoral training and promote equal rights and well-being of doctoral students. The Section gathers approximately once in 1-2 months to discuss doctoral students’ points of view concerning the development of doctoral training. The task of the student representatives is to take doctoral students’ proposals and opinions forward. The Section also organizes events for doctoral students.

Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences

2020-05-26

The student members of Doctoral Training Committees have an important role as the voice of doctoral students in the four Doctoral Training Committees of the University. The decisions of the Committees have a significant impact in the lives of doctoral students. The Doctoral Training Committees direct, develop and evaluate the activities of the doctoral degree programs in the specific fields of the Committee. The Committees e.g. assess admission applications, doctoral training plans and final PhD theses. Additionally, starting from 2017, the Committees are also responsible for organizing field-specific doctoral training. The Committees gather approximately once a month.

The selected student representatives are expected to collaborate with other student representatives and to also participate in the activities of the Doctoral Students’ Section. The Section seeks to influence the development of doctoral training and promote equal rights and well-being of doctoral students. The Section gathers approximately once in 1-2 months to discuss doctoral students’ points of view concerning the development of doctoral training. The task of the student representatives is to take doctoral students’ proposals and opinions forward. The Section also organizes events for doctoral students.

Education Group of UniOGS

2020-05-29

The student members in the Education Group of UniOGS represent doctoral students in matters concerning the selection and development of courses for doctoral students. The task of the Education Group is to evaluate and develop the general and transferrable skills courses and field-specific training at the University of Oulu. The Education groups discusses e.g. how to improve the courses of UniOGS according to feedback and what kind of new courses UniOGS could offer. Ideally, the student members in the group would represent students in different stages of doctoral studies.

The selected student representatives are expected to collaborate with other student representatives and to also participate in the activities of the Doctoral Students’ Section. The Section seeks to influence the development of doctoral training and promote equal rights and well-being of doctoral students. The Section gathers approximately once in 1-2 months to discuss doctoral students’ points of view concerning the development of doctoral training. The task of the student representatives is to take doctoral students’ proposals and opinions forward. The Section also organizes events for doctoral students.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuutoimikunta

Equality and diversity working group of Kontinkangas campus

2018-11-12

In their unit/faculty, equality and diversity workgroups are responsible for 1) acting as a cooperation forum at faculty level that collects and conveys information and expertise on issues related to equality and diversity, 2) communicates on issues related to equality and diversity in relevant faculties and units and to the Equality and Diversity Committee, 3) preparing an operating plan concerning the work on equality and diversity in relevant faculties, and surveying, monitoring and promoting the fact that the plan is up-to-date as well as the implementation of procedures recorded in the plan regularly and in a persevering and consistent manner, 4) surveying, monitoring and promoting the implementation of equality and diversity in relevant faculties, and making decisions on procedures on the basis of the results of the survey, and 5) reporting to the University’s Equality and Diversity Committee on their equality and diversity operation as well as in connection with annual result negotiations to relevant faculties and further to the Rector.

Equality and diversity working group of the Faculties of Humanities and Education and Oulu Business School

2019-11-01

In their unit/faculty, equality and diversity workgroups are responsible for 1) acting as a cooperation forum at faculty level that collects and conveys information and expertise on issues related to equality and diversity, 2) communicates on issues related to equality and diversity in relevant faculties and units and to the Equality and Diversity Committee, 3) preparing an operating plan concerning the work on equality and diversity in relevant faculties, and surveying, monitoring and promoting the fact that the plan is up-to-date as well as the implementation of procedures recorded in the plan regularly and in a persevering and consistent manner, 4) surveying, monitoring and promoting the implementation of equality and diversity in relevant faculties, and making decisions on procedures on the basis of the results of the survey, and 5) reporting to the University’s Equality and Diversity Committee on their equality and diversity operation as well as in connection with annual result negotiations to relevant faculties and further to the Rector.

Equality and diversity working group of the Faculties of Technology and Science

2019-11-01

In their unit/faculty, equality and diversity workgroups are responsible for 1) acting as a cooperation forum at faculty level that collects and conveys information and expertise on issues related to equality and diversity, 2) communicates on issues related to equality and diversity in relevant faculties and units and to the Equality and Diversity Committee, 3) preparing an operating plan concerning the work on equality and diversity in relevant faculties, and surveying, monitoring and promoting the fact that the plan is up-to-date as well as the implementation of procedures recorded in the plan regularly and in a persevering and consistent manner, 4) surveying, monitoring and promoting the implementation of equality and diversity in relevant faculties, and making decisions on procedures on the basis of the results of the survey, and 5) reporting to the University’s Equality and Diversity Committee on their equality and diversity operation as well as in connection with annual result negotiations to relevant faculties and further to the Rector.

University of Oulu's Equality and Diversity Committee

2020-05-19

The Equality and Diversity Committee 1) act as a cooperation forum that collects and conveys information and expertise on issues related to equality and diversity to the whole university community at the university; 2) organise training, communication, and events for the university community in order to promote equality and diversity in the University; 3) prepare the University’s Equality and Diversity Plan; 4) survey, monitor, and promote the topicality and up-to-dateness of the Equality and Diversity Plan as well as the implement the procedures recorded in the plan; and 5) make sure that the University management is informed about their operation and gives annual reports.

Teknillinen tiedekunta

Education Committee for faculty of Technology

2016-08-25

The Faculty Education Committee supervises and assesses the operation and cooperation of the degree programmes. The Education Committee is responsible for collecting and processing student feedback in the faculty.

The Education Dean acts as a chairperson for the Faculty Education Committee. The Dean appoints other members. After hearing the Student Union’s proposal, the Dean appoints at least two student members, whose term is two calendar years at a time.

Faculty Board for faculty of Technology

2016-11-25

Faculty boards are faculties’ multi-member bodies pursuant to the Universities Act. A faculty board’s term of office is four years, with the exception of the student representatives, whose term of office lasts for two years. The student members of the faculty board are elected by the Student Union of the University of Oulu and they are given an allowance.

The education dean has a right to be present and speak in the faculty board. The faculty board is chaired by the faculty’s dean.

The faculty board is tasked with assisting the faculty’s management in the following matters:

1) the preparation and implementation of the faculty’s operational programme; 2) the preparation of the faculty’s action and financial plan as well as its personnel plan; 3) monitoring the faculty’s activities and finances; and 4) communicating the faculty’s affairs to the personnel and students.

Management group for faculty of Technology

2020-07-01

To support management, the dean establishes a faculty management group, also referred as the management team, tasked with supporting the dean in the faculty’s management and development and the implementation of strategy. The management team is composed of the heads of the faculty’s research units and any other persons 7appointed by the dean. The student union may appoint a representative to the faculty’s management team should it wish to do so.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Education Committee for faculty of Information Technology and Electrical Engineering

2018-09-06

The Faculty Education Committee supervises and assesses the operation and cooperation of the degree programmes. The Education Committee is responsible for collecting and processing student feedback in the faculty.

The Education Dean acts as a chairperson for the Faculty Education Committee. The Dean appoints other members. After hearing the Student Union’s proposal, the Dean appoints at least two student members, whose term is two calendar years at a time.

Faculty Board for faculty of Information Technology and Electrical Engineering

2020-08-17

Faculty boards are faculties’ multi-member bodies pursuant to the Universities Act. A faculty board’s term of office is four years, with the exception of the student representatives, whose term of office lasts for two years. The student members of the faculty board are elected by the Student Union of the University of Oulu and they are given an allowance.

The education dean has a right to be present and speak in the faculty board. The faculty board is chaired by the faculty’s dean.

The faculty board is tasked with assisting the faculty’s management in the following matters:

1) the preparation and implementation of the faculty’s operational programme; 2) the preparation of the faculty’s action and financial plan as well as its personnel plan; 3) monitoring the faculty’s activities and finances; and 4) communicating the faculty’s affairs to the personnel and students.

Management group for faculty of Information Technology and Electrical Engineering

2020-07-01

To support management, the dean establishes a faculty management group, also referred as the management team, tasked with supporting the dean in the faculty’s management and development and the implementation of strategy. The management team is composed of the heads of the faculty’s research units and any other persons 7appointed by the dean. The student union may appoint a representative to the faculty’s management team should it wish to do so.

Tutkintolautakunta

Board of Examiners

2015-11-04

The Rector shall appoint the Board of Examiners for the purpose of processing requests for rectification of decisions concerning student admission, study credits and the accreditation of studies taken elsewhere. The chairperson and the deputy chairperson of the Board of Examiners must be a professor. At least one half of the board must consist of teachers at the University and at least one of the members must be a student (Universities Act section 27).

YTHS:n Oulun tpy:n johtokunta

The Board of Directors of FSHS Unit in Oulu

2020-07-01

Johtokunnan tehtävänä on seurata terveyspalveluyksikön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä. Se tekee myös aktiivisesti yhteistyötä säätiön sidosryhmien kanssa. Johtokunnassa on edustus ylioppilaskunnista, säätiön henkilöstöstä, yliopistoista ja julkisesta terveydenhuollosta.

Käytännössä johtokunta keskustelee terveyspalveluyksikön jonotilanteesta ja toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta, säätiön hallituksen toiminnasta sekä muista ajankohtaisista asioista toimintaympäristössään. Tarvittaessa johtokunta voi puuttua seurannassaan esiin tulleisiin asioihin.

Oulun terveyspalveluyksikön johtokunta kokoontuu syys- ja kevätlukukauden aikana, noin neljä kertaa vuodessa ilta-aikaan. Edustajat saavat tehtävästään kokouspalkkion.

YTHS:n terveystyöryhmä

FSHS Health Working Group

2020-07-01

Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä terveystyöryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle.

YTHS:n valtuuskunta

The FSHS Council

2020-05-25

The FSHS Council meets in the spring by the end of May and in the autumn by the end of December. The Council can meet other times as well, if the chair or the vice chair summons the meeting.

The FSHS Council works on national level and guides the foundation’s actions within the framework of legislation. The most important tasks of the Council include selecting the FSHS Board and adopting the action plan, as well as confirming the financial statements and the budget. In addition, the Council is a place where the representatives can bring forward nationally important things related to student health services.