Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Infocentrum Koronas byggnadskommittéredigerad %Y-05-19 kl. 19:32

Organization

Term:

2019-01-01 - 2021-12-31

Manager :

Infocentrum Koronas byggnadkommitté för renoverings- och ändringarbeten har grundats för byggnadsprojekttiden. Byggnadsarbetenas beräkande längd är 2020-2021. Byggnadskommittén representerar slutanvändaren och sammanträder några gånger per år under projektet. Byggnadskommittén godkänner projektets utgångspunkter och de centrala planerna: projektplanen, förslagsplaner och allmänplaner.

Byggnadskommittén består av användarenhetens representanter, student-, personal- och arbetsskyddsrepresentanter samt projektansvarspersoner från lokal- och fastighetservicen. Projektledaren, projektchefen och huvudplaneraren deltar som sakkunniga i byggnadskommittén och vid behov även övriga sakkunniga. Lokalledaren Teppo Salmikivi fungerar som byggnadskommitténs ordförande.

I byggnadskommittén representeras studenterna av en ordinarie medlem och en ersättare. Studentrepresentantens mandatperiod varar under byggnadsprojekttiden. Studentrepresentanten bör studera på Vik campus.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter