Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Urvalskommitté: Svenska social- och kommunalhögskolanredigerad %Y-08-27 kl. 15:52

Organization

Term:

2019-09-18 - 2019-11-30

Manager :

Teemu Palkki, teemu.palkki@hyy.fi

Urvalskommittén går igenom ansökningarna till studentrepresentantposterna i universitetskollegiet och ger HUS delegation ett motiverat förslag på vilka som ska väljas. För detta sammanträder kommittén under veckorna 43–45. Det slutgiltiga beslutet om vilka som ska väljas fattas av HUS delegation.

I urvalskommittén kan du påverka studentrepresentationen för Svenska social- och kommunalhögskolan och säkra att det är de mest motiverade sökandena som utses till att bevaka studenternas intressen.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter