Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Urvalskommitté: Humanistiska fakultetenredigerad %Y-08-27 kl. 14:52

Organization

Term:

2019-09-18 - 2019-11-30

Manager :

Teemu Palkki, teemu.palkki@hyy.fi

Urvalskommittén går igenom ansökningarna till studentrepresentantposterna i fakultetsrådet och universitetskollegiet och ger studentkårens styrelse och HUS delegation motiverade förslag på vilka som ska väljas. För detta sammanträder kommittén under veckorna 43–45. Det slutgiltiga beslutet om vilka som ska väljas fattas av studentkårens styrelse för fakultetsrådens del och av HUS delegation för universitetskollegiets del.

I urvalskommittén kan du påverka studentrepresentationen för humanistiska fakulteten och säkra att det är de mest motiverade sökandena som utses till att bevaka studenternas intressen.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter