Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Päärakennuksen peruskorjauksen rakennustoimikuntaredigerad %Y-05-22 kl. 10:57

Organization

Keskushallinto

Term:

2018-05-01 - 2023-12-31

Manager :

Rakennustoimikunta muodostuu käyttäjäyksiköiden edustajista opiskelijoiden, henkilökunnan ja työsuojelun edustajista sekä hankkeen vastuuhenkilöistä Tila- ja kiinteistökeskuksessa. Asiantuntijoina rakennustoimikuntaan osallistuvat hankkeen projektinjohtaja, projektipäällikkö ja pääsuunnittelija sekä tarvittaessa muitakin asiantuntijoita. Osapuolet nimeävät itse edustajansa. Rakennustoimikunnan puheenjohtajana toimii toimitilajohtaja ja HYK Oy:n muiden yliopistojen hankkeissa ko. yliopiston nimeämä. Toimikunta kokoontuu hankkeen aikana muutamia kertoja.

De sittande studentrepresentanterna

Matias Nurmi

Medlem:
Tills vidare

Ej suppleanter

Professorerna

Universitetets representanter