Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Direktionen för Alexanderinstitutetredigerad %Y-03-13 kl. 14:29

Organization

Term:

2018-04-01 - 2020-03-31

Manager :

Alexanderinstitutet är en avdelning vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Institutet utvecklar, samordnar och genomför mångvetenskaplig forskning, utbildning och samhälleligt påverkande i fråga om Ryssland, Östeuropa och Centralasien. Tonvikten ligger på samhällsvetenskaper och humanistiska vetenskaper.

Alexanderinstitutet har en direktion med en mandatperiod på fyra år. Direktionen har en ordinarie studentrepresentant och en suppleant. Studentrepresentanternas mandatperiod är på två år.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter