Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Helsingfors universitets delegation for övningsskolornaredigerad %Y-06-23 kl. 10:15

Organization

Term:

2020-08-01 - 2022-07-31

Manager :

Enligt universitetets instruktion 11 § har Helsingin normaalilyseo och Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu en delegation som är ett sådant gemensamt organ som nämns i universitetslagen. Rektorn tillsätter delegationen och dess mandatperiod är två år. Delegationens arbetsspråk är finska.

Delegationen består av ledande rektor och representanter av pedagogiska fakulteten, avdelningen för pedagogik, övningsskolornas lärare och studenterna vid pedagogiska fakulteten. Dessutom kan delegationen ha utomstående medlemmar.

Delegationen deltar i planeringen av lärarpraktiken vid övningsskolorna samt planerar strategisk linjedragning för forskning och fortbildning och följer hur de verkställas. Delegationen har som uppdrag speciellt:

1) följa, utveckla och stöda övningsskolornas fostrande uppgift och forskningsverksamhet 2) behandla utbildningsplaner för övningsskolorna 3) behandla läsårsplaner för övningsskolorna 4) befrämja övningsskolornas samverkan med det övriga samhällen 5) befrämja samarbete och informationsutbyte 6) besluta om att stänga av en elev enligt laget om grundläggande utbildning eller gymnasielaget.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter