H

Lapin yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Ruokailutoimikuntaredigerad %Y-11-05 kl. 10:22

Organization

Term:

2015-01-01 - 2016-12-31

Manager :

Edunvalvonta-asiantuntija, edunvalvonta(a)lyy.fi

Ruokailutoimikunnassa ovat edustettuina opiskelijat, yliopiston henkilöstö, YTHS ja yliopistolla toimivat opiskelijaravintolat. Toimikunnan tarkoitus on toimia ravintoloiden käyttäjien ja ravintolanpitäjien välisenä yhteistyöelimenä. Toimikunnan tehtävänä on mm. valvoa ruokaloiden toimintaa ja antaa luoda kehitysideoita ruokaloiden palvelun kehittämiseksi.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter