H

Lapin yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Muutoksenhakulautakuntaredigerad %Y-04-14 kl. 15:35

Organization

Lapin yliopisto

Term:

2015-01-01 - 2016-12-31

Manager :

Edunvalvonta-asiantuntija, edunvalvonta(a)lyy.fi

Muutoksenhakulautakunta käsittelee opiskeluoikeuden menettämistä, opintosuoritusten arvostelua, muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemisia.

Lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla oikeustieteiden tiedekunnan professori. Lisäksi varapuheenjohtajan tulee olla professori. Jäsenistä ja varajäsenistä kaksi on muita opettajia ja kaksi opiskelijoita.

Varsinainen:

Miika Kekola, oikeustiede

Iida Vesterinen, politiikan tutkimus

Varajäsen:

Joonatan Juhajoki, matkailututkimus

Emilia Lehtinen, matkailututkimus

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter