H

Lapin yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

YTHS ROI toimipisteen johtokuntaredigerad %Y-03-22 kl. 13:16

Organization

Term:

2016-01-01 - 2017-12-31

Manager :

Laura Ylinampa, edunvalvonta(a)lyy.fi

YTHS:n Rovaniemen terveyspalvelyksikön, eli tuttavallisemmin toimipisteen, johtokunnassa on kolme opiskelijaedustajaa. Johtokunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Johtokunnassa käsitellään toimipisteen taloutta, jonotilanteita, kehittämistä sekä muita johtokunnan toimintaan liittyviä asioita. Toimikausi on kaksivuotinen.

Ylioppilaskunnan hallitus valinnut seuraavat opiskelijat kaksivuotiskaudeksi 1.1.2016-1.12.2017.

Inna Kallioinen, oikeustieteet

Kristiina Perälä, hallintotiede & sovelt. psyk

Johanna Teijonmaa, oikeustieteet

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter