H

Lapin yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Tiedekuntaneuvosto (TTK)redigerad %Y-03-22 kl. 15:53

Organization

Lapin yliopisto

Term:

2016-01-01 - 2016-12-31

Manager :

Edunvalvonta-asiantuntija, edunvalvonta(a)lyy.fi

Tiedekuntaneuvosto toimii päättää tiedekunnan sisäisistä asioista. Toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Opiskelijaedustajia valitaan 3+3. Toimielin kokoontuu noin kerran kuussa lukukausien aikana.

Ylioppilaskunnan edustajisto on päättänyt kokouksessaan valita seuraavat henkilöt:

Rida Haapala

Nanna Ketola

Anniina Mäki

Varajäsenet

Meri Kauhanen

Milka Asikainen

Katri Rantala

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter