H

Lapin yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Tiedekuntaneuvosto (KTK)redigerad %Y-04-29 kl. 10:19

Organization

Lapin yliopisto

Term:

2016-01-01 - 2016-12-31

Manager :

Edunvalvonta-asiantuntija, edunvalvonta(a)lyy.fi

Tiedekuntaneuvosto toimii päättää tiedekunnan sisäisistä asioista. Toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Opiskelijaedustajia valitaan 3+3. Toimielin kokoontuu noin kerran kuussa lukukausien aikana.

Ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan päättänyt valita seuraavat henkilöt:

Varsinaiset:

Varajäsenet:

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter