Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

YTHS:n Joensuu-Savonlinnan terveyspalveluyksikön johtokuntaredigerad %Y-10-05 kl. 09:06

Organization

YTHS - Joensuun toimipaikkayksikkö

Term:

2016-01-01 - 2017-12-31

Manager :

YTHS:n paikallishallinto koostuu johtoryhmästä ja johtokunnasta. Johtoryhmässä on pelkästään YTHS:n työntekijöitä, mutta johtokunnassa on laajempi edustus sekä yliopistolta että opiskelijoista. YTHS:n johtosäännön mukaan jokaisella säätiön terveyspalveluyksiköllä on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahden jäsenen tulee edustaa terveydenpalveluyksikön toimipiiriin kuuluvia ylioppilaskuntia.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter