Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Yhdenvertaisuustoimikuntaredigerad %Y-01-19 kl. 11:35

Organization

Itä-Suomen yliopisto - Keskushallinto - Hallintokeskus

Term:

2015-01-01 - 2016-12-31

Manager :

Mikko Aaltonen, koso@isyy.fi

Itä-Suomen yliopistossa toimii rehtorin asettama yhdenvertaisuustoimikunta, jonka tehtävänä on mm. edistää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tavoitteiden toteutumista sekä edistää yhdenvertaisuuslain edellyttämiä toimenpiteitä yliopistossa, huolehtia, että yliopistossa on jatkuvasti voimassa oleva ja tarkoituksenmukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma, seurata tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutumista, edistää tasa-arvomyönteisen ja yhdenvertaisuuteen nähden avarakatseisen mielipideilmaston kehittymistä yliopistossa, laatia selvityksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Itä-Suomen yliopistossa, tiedottaa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuusasioista ja tukea henkilökunnan ja opiskelijoiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä kannanottoja, kehittää yhteistyötä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa muiden korkeakoulujen kanssa, ottaa kantaa havaitsemiinsa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmiin yliopistossa sekä ja auttaa toiminnallaan henkilökuntaa ja opiskelijoita tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa laatimalla selvityksiä, antamalla lausuntoja sekä tekemällä aloitteita.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter