Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Opintotukilautakuntaredigerad %Y-11-13 kl. 11:35

Organization

Itä-Suomen yliopisto - Keskushallinto

Term:

2012-01-01 - 2013-12-31

Manager :

Ulla Pitkänen, ulla.pitkanen@uef.fi

Itä-Suomen yliopiston opintotukilautakunnassa on kahdeksan jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. Opintotukilautakunnan jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Opintotukilautakunnan kokouksiin voidaan kutsua lisäksi asiantuntijoita. Yliopisto on tehnyt Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehtävien hoitamisesta opintotukilautakunnassa opintotukilain 9 a §:n ja opintotukiasetuksen 10 §:n mukaisesti.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter