Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Yliopiston hallitusredigerad %Y-09-11 kl. 09:45

Organization

Itä-Suomen yliopisto - Keskushallinto - Hallitus

Term:

2009-08-01 - 2013-12-31

Manager :

Paula Jussila, paula.jussila@uef.fi

Hallitus päättää yliopiston toiminnan keskeisistä tavoitteista ja strategiasta. Hallitus valitsee myös yliopiston rehtorit.

Itä-Suomen yliopiston hallituksessa on 10 jäsentä, joista neljä yliopistoyhteisön ulkopuolelta.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter