Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoredigerad %Y-08-05 kl. 12:50

Organization

Itä-Suomen yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Term:

2014-01-01 - 2015-12-31

Manager :

Miia Laukkanen, miia.laukkanen@uef.fi

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu hallituksen päätöksen mukaan enintään 16 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta, opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Tiedekuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja sihteerinä tiedekunnan johtava hallintopäällikkö. Hallintojohtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin, tiedekuntien yhteistyöneuvottelukunnan tai tiedekunnan alaisen yksikön johtajan ratkaistavaksi. (Hallintojohtosääntö 11 §)

Tiedekuntaneuvoston tehtävät on lueteltu yliopiston hallintojohtosäännössä: http://www.uef.fi/uef/hallinto-ja-organisaatio

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter