Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoredigerad %Y-11-13 kl. 11:00

Organization

Itä-Suomen yliopisto - Terveystieteiden tiedekunta

Term:

2012-01-01 - 2013-12-31

Manager :

Riitta Keinänen, riitta.keinanen@uef.fi

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu hallituksen päätöksen mukaan enintään 16 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta, opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Tiedekuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja sihteerinä tiedekunnan johtava hallintopäällikkö. Hallintojohtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin, tiedekuntien yhteistyöneuvottelukunnan tai tiedekunnan alaisen yksikön johtajan ratkaistavaksi. (Hallintojohtosääntö 11 §)

Tiedekuntaneuvoston tehtävät on lueteltu yliopiston hallintojohtosäännössä: http://www.uef.fi/uef/hallinto-ja-organisaatio

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter