Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

YTHS:n valtuuskuntaredigerad %Y-11-05 kl. 16:27

Organization

YTHS - Valtuuskunta

Term:

2012-01-01 - 2013-12-31

Manager :

Joulukuussa 2009 vahvistetun sääntöuudistuksen myötä valtuuskuntaan kuuluu vähintään 24 ja enintään 30 jäsentä. OKM, THL, Kela, Suomen Kuntaliitto sekä YTHS:n henkilöstö voivat kukin nimetä valtuuskuntaan yhden jäsenen. SYL voi nimetä 18 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa käsitellään mm. hallituksen toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistetaan talousarvio sekä hyväksytään toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter