H

Tampereen ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmäredigerad %Y-02-28 kl. 11:36

Organization

TREY

Term:

2019-03-18 - 2021-12-31

Manager :

TREYn koulutuspoliittinen asiantuntija

Tampereen yliopistolle perustetaan tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmä. Ryhmän tehtävänä on toimia diplomi-insinöörin ja arkkitehtuurin -koulutuksen verkostona uudessa Tampereen yliopistossa. Toimielimessä käsiteltäviä asioita ovat muun muassa DI/A-valintaperusteet, tekniikan opiskelijarekrytointi ja –markkinointi, tekniikan kansallinen yhteistyö (esim. Fitech) sekä tekniikan kv-ohjelmien kehittäminen.

Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen yliopiston läsnä oleva tekniikan alan opiskelija. Tekniikan alan opiskelijaksi lasketaan Tampereen yliopistolla tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoa suorittava henkilö.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter