H

Tampereen ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Opiskelijan opas ja intratoiminnot -ohjausryhmäredigerad %Y-02-07 kl. 13:13

Organization

TREY

Term:

2019-03-01

Manager :

Opiskelijan opas sisältää opinto-opastiedot (opetussuunnitelmat ja –tarjonta) sekä staattisen ohjeistuksen. Opiskelijan opas tulee olemaan julkinen, mutta samalla osa korkeakouluyhteisön yhteistä intraa.

Opiskelijan intratoiminnot tulevat sisältämään mm. opintokalenterin ilmoituksia taustajärjestelmistä sekä tulevien tenttien, omien kurssien ja uusimpien suoritusten listauksen. Opiskelijan intratoiminnoista on tehty määrittely, jonka pohjalta ollaan suunniteltu toteutusta. Opiskelijan intratoiminnot otetaan yliopisto-opiskelijoille käyttöön vuonna 2020, jolloin käyttöön otetaan myös Sisu-järjestelmä.

Ohjausryhmä kokoontuu arviolta maksimissaan noin kerran kuukaudessa ja kokoontumistiheys riippuu mm. siitä, miten projektissa tulee eteen ohjausryhmän päätöksiä vaativia asioita. Ohjausryhmäkokoukset eivät työllistä kovin paljon, mutta materiaaleihin tutustuminen saattaa välillä viedä hieman aikaa.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter