H

Tampereen ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Muutoksenhakulautakuntaredigerad %Y-01-11 kl. 15:24

Organization

Tampereen yliopisto - Muutoksenhakulautakunta

Term:

2019-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Muun opintosuorituksen kuin lisensiaatintutkimuksen, väitöskirjan tai syventäviin opintoihin kuuluvat opinnäytteen arvioitia sekä opintojen tai osaamisen hyväksilukemista koskevan oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on ratkaista mainitut oikaisuvaatimukset.

Muutoksenhakulautakuntaan kuuluu 3 professoria, 3 muuta opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustajaa ja 3 opiskelijaa (joista 1 on jatko-opiskelija). Kaikille jäsenille nimetään myös henkilökohtaiset varajäsenet.

Muutoksen hakulautakunnan toimikausi on neljä vuotta ja opiskelijajäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter