H

Tampereen ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoredigerad %Y-10-01 kl. 12:55

Organization

Tampereen yliopisto - Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto

Term:

2019-01-01 - 2021-12-31

Manager :

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto tukee yliopiston edellytyksiä toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston tehtävänä on:

1) valmistella yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä asioita;

2) tehdä yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä aloitteita;

3) tukea yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimenpideohjelman laatimista;

4) käsitellä ja toteuttaa muut sille annetut tehtävät.

Neuvostoon kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien 14-18 jäsentä, siten, että jokaisesta tiedekunnasta on edustus. Jäsenillä tulee olla kokemusta tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta rakentavasta toiminnasta. Neuvostoon kuuluu myös opiskelijoiden edustajia yliopistosta 3 ja ammattikorkeakoulusta 1. Kokoonpanoon kuuluu kaksi ammattikorkeakoulun edustajaa.

Opiskelijajäsenten toimikausi on 2+1 vuotta.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter