H

Tampereen ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Konsistoriredigerad %Y-10-01 kl. 12:53

Organization

Tampereen yliopisto - Konsistori

Term:

2018-04-01

Manager :

Konsistori on yliopistolain tarkoittama säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin. Konsistorissa toimii 19 jäsentä: 8 professorijäsentä, 6 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön edustajaa sekä 5 opiskelijajäsentä.

Johtosäännön mukaan konsistorin puheenjohtajana toimii provosti. Varapuheenjohtajan valitsee konsistori professorijäsentensä keskuudesta.

Konsistorin tehtävänä on:

1) nimittää säätiöyliopiston hallituksen jäsenet säätiöyliopiston perustajia kuultuaan;

2) päättää hallituksen jäsenten toimikauden pituudesta;

3) seurata ja kehittää yliopiston tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

4) perustaa ja lakkauttaa tutkinto-ohjelma;

5) päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista;

6) päättää opiskelijoiden valintaperusteista;

7) päättää tutkintosäännöstä sekä opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä muista yleisistä säännöistä;

8) asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikeisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut elimet sekä määrätä niiden puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet;

9) käsitellä muut sen tehtäväksi annetut asiat.

Konsistori voi siirtää tehtävät 5) ja 6) yltä tiedekuntaneuvostolle.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter