H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Kestävän kehityksen työryhmäredigerad %Y-10-15 kl. 11:30

Organization

Oulun yliopisto

Term:

2022-01-01 - 2023-12-31

Manager :

Oulun yliopiston kestävän kehityksen työryhmä on asetettu edistämään kestävää kehitystä tutkimuksessa, koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sekä niihin liittyvässä ohjauksessa, neuvonnassa ja seurannassa.

Kestävän kehityksen työryhmän tehtäviä ovat: - Oulun yliopiston eri tahojen ohjaaminen ja neuvoa-antavana tahona toimiminen kestävän kehityksen kysymyksissä - Kestävän kehityksen toimien seuranta ja niistä raportointi johdolle - Kestävän kehityksen neuvottelukunnalta tulleiden aloitteiden käsittely - Yhteistyön tukeminen työryhmän teemoihin liittyvien toimijoiden kesken yliopistolla ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa - Oulun yliopiston kestävän kehityksen ja globaalin vastuun ohjelman luominen ja seuranta

De sittande studentrepresentanterna


Medlem:
Tills vidare

Ej suppleanter

Professorerna

Universitetets representanter