H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Pathways to Business -ohjausryhmäredigerad %Y-01-28 kl. 13:13

Organization

Term:

2021-02-15 - 2023-04-30

Manager :

Pathways to Business ESR -hanke on käynnistynyt 1.1.2021 ja se päättyy 30.4.2023. Hanke toteutetaan Oulun yliopiston ja Oamk:n toimesta. Hanke kytkeytyy 1.3.2021 alkavaan työllisyyden kuntakokeiluun.

Keskeisenä tavoitteena tässä hankkeessa on tukea korkeakoulutettuja työttömiä työnhakijoita työelämä- ja varhaisten yrittäjyysvalmiuksien kehittämisessä. Hanke edistää sujuvaa siirtymävaihetta korkeakoulutuksesta yrittäjyyteen ja työelämään.

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on järjestää yrittäjyys- ja työelämävalmiuksiin liittyviä valmennuksia korkeakoulutetuille työttömille työnhakijoille ja korkeakouluissa valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan sitä, että kohderyhmään kuuluvat löytäisivät oman paikkansa/suuntansa työelämässä työntekijöinä tai yrittäjinä ja mahdollinen työttömyyden uhka selätetään heti alkuunsa. Hankkeen ytimessä on jatkuva oppiminen sekä motivaation, pystyvyyden, sinnikkyyden ja toimijuuden sekä itsesäätelytaitojen vahvistaminen.

Ohjausryhmän jäsen osallistuu ohjausryhmän kokouksiin. Opiskelija saa kokemusta kokoustyöskentelystä ja hänellä on myös oivallinen mahdollisuus verkostoitumiseen. Ohjausryhmä seuraa hankesuunnitelman toteutumista, ohjaa hankkeen toimintaa, käsittelee hankkeen hallinnollisia asioita ja auttaa hankkeen tulosten levittämisessä. Ohjausryhmä toimii suomeksi.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter