H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Oulun ylioppilasrahaston hallitusredigerad %Y-02-05 kl. 12:24

Organization

Oulun yliopiston ylioppilaskunta - Hallitus

Term:

2018-01-01 - 2018-12-31

Manager :

Kauko Keskisärkkä, paasihteeri@oyy.fi

Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston Oulun ylioppilasrahaston hallituksessa on perinteisesti ollut 3 edustajaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta. Rahastosta jaetaan apurahoja ylioppilasrahaston hallituksen esityksen perusteella rahaston ohjesäännön mukaisesti.

Rahaston tarkoitusta toteutetaan jakamalla tutkimus- ja opintoapurahoja, matka-avustuksia sekä myös muita avustuksia akateemisen loppututkinnon Oulun yliopistossa tai muussa Pohjois-Suomen korkeakoulussa suorittaneille nuorille tieteenharjoittajille, jotka eivät ole suorittaneet lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter