H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Oulun yliopiston kestävän kehityksen koulutus -alatyöryhmäredigerad %Y-01-25 kl. 10:31

Organization

Oulun yliopisto

Term:

2022-01-01 - 2023-12-31

Manager :

Kestävän kehityksen koulutuksen alaryhmä keskittyy kehittämään tulevaisuuden kestävän kehityksen opintokokonaisuuksia Oulun yliopistossa.

Työryhmä suunnitteleei syksyllä 2021 alkavan kestävän kehityksen pilottikurssin, jonka jälkeen tarkoituksena on laajentaa kurssimäärää vuoden 2022 aikana sivuainekokonaisuudeksi. Alaryhmässä on asiantuntijoita useasti eri tiedekunnasta ja opiskelijaedustajia.

Oulun yliopiston kestävän kehityksen koulutus -alatyöryhmän sihteerinä toimii Anni Huovinen.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter