H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Tutkimusneuvostoredigerad %Y-10-08 kl. 09:53

Organization

Oulun yliopisto

Term:

2020-01-01 - 2021-12-31

Manager :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Oulun yliopiston tutkimusneuvoston tehtävä on tukea Oulun yliopiston hallitusta, tutkimuksen johtoryhmää ja rehtoria yliopiston tieteellisen tutkimuksen kehittämisessä. Tutkimusneuvosto myös tekee ehdotuksia tutkimukseen liittyvistä käytännöistä ja arvioi tutkimuksen laatua koko yliopiston tasolla. Neuvosto keskustelee mm. tiedepoliittisista avauksista, tohtorikoulutuksesta, rekrytoinneista, tutkimuksen eettisistä periaatteista sekä tutkimuksen laatutyöstä.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter