H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmäredigerad %Y-06-08 kl. 14:47

Organization

Oulun yliopisto - Hyvinvointityöryhmä

Term:

2019-01-01 - 2021-12-31

Manager :

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä.

Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen ja yhteisöllisyyteen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat ylioppilaskunnan lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä.

Työryhmä kokoountuu kerran kuussa (pois lukien kesälomakuukaudet).

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter