H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Teknillisen tiedekunnan johtoryhmäredigerad %Y-10-12 kl. 15:39

Organization

Oulun yliopisto - Teknillinen tiedekunta

Term:

2020-01-01 - 2021-12-31

Manager :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnan johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa. Johtoryhmään kuuluvat tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Ylioppilaskunta voi halutessaan nimetä edustajan tiedekunnan johtoryhmään.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter