H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Humanistisen tiedekunnan johtoryhmäredigerad %Y-10-08 kl. 14:01

Organization

Oulun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Term:

2020-01-01 - 2021-12-31

Manager :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnan johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa. Johtoryhmään kuuluvat tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Ylioppilaskunta voi halutessaan nimetä edustajan tiedekunnan johtoryhmään.

De sittande studentrepresentanterna

Salla Napari

Medlem:
2022-01-01 - 2023-12-31

Ej suppleanter

Professorerna

Universitetets representanter