H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tiedekuntahallitusredigerad %Y-10-08 kl. 12:44

Organization

Oulun yliopisto - Biokemian ja biolääketieteen tiedekunta

Term:

2019-01-01 - 2020-12-31

Manager :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntahallituksen tehtävänä on

1) hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määritellä sille tarvittavat resurssit, jotka ovat yliopiston strategian mukaisia; 2) seurata ja tarvittaessa ohjata toimenpideohjelman etenemistä; 3) määritellä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteet; 4) hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma, joka esitetään professuurien osalta rehtorin vahvistettavaksi; 5) seurata tiedekunnan toimintaa ja taloutta; ja 6) seurata ja ohjata tiedekunnan asioiden tiedottamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

Yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta ja opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiota.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter