H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Yliopiston Hallitusredigerad %Y-10-18 kl. 10:06

Organization

Oulun yliopisto - Hallinto

Term:

2020-01-01 - 2021-12-31

Manager :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Hallitus on yliopiston ylin päättävä elin. Hallituksen kokoonpano, tehtävät, jäsenten valinta, eroaminen sekä tehtävistä vapauttaminen on säädetty yliopistolaissa.
Hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta päättää yliopistokollegio.

Hallituksen tehtävänä on:

1) päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista;

2) päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös;

3) vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille;

4) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;

5) hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa;

6) hyväksyä yliopistolain 48 §:n mukainen opetusministeriön kanssa tehtävä sopimus yliopiston puolesta;

7) valita rehtori sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy;

8) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta;

9) tehdä opetusministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta;

10) päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä; sekä

11) päättää yliopiston osakkuudesta osakeyhtiössä ja muissa yhteisöissä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter