H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Lääketieteellisen tiedekunnan koulutustoimikuntaredigerad %Y-10-12 kl. 15:27

Organization

Oulun yliopisto - Lääketieteellinen tiedekunta

Term:

2020-01-01 - 2021-12-31

Manager :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat, sekä arvioida koulutustoiminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter