H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Humanistisen tiedekunnan koulutustoimikuntaredigerad %Y-10-08 kl. 14:08

Organization

Oulun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Term:

2020-01-01 - 2021-12-31

Manager :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat, sekä arvioida koulutustoiminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä.

De sittande studentrepresentanterna

Mikko Hakoniemi

Medlem:
2022-01-01 - 2023-12-31

Tiia Lippo

Suppleant:
2022-01-01 - 2023-12-31

Suvi-Anna Salminen

Medlem:
2022-01-01 - 2023-12-31

Niia Junttila

Suppleant:
2022-01-01 - 2023-12-31

Professorerna

Universitetets representanter