H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutustoimikuntaredigerad %Y-08-17 kl. 11:13

Organization

Oulun yliopisto - Biokemian ja biolääketieteen tiedekunta

Term:

2020-01-01 - 2021-12-31

Manager :

Koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat, sekä arvioida koulutustoiminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter