H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Koulutusneuvostoredigerad %Y-10-08 kl. 09:53

Organization

Term:

2020-01-01 - 2021-01-31

Manager :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Koulutusneuvosto tukee yliopiston hallitusta ja rehtoria opetuksen edistämisessä, tekee koulutuspolitiikkaan liittyviä aloitteita ja aloitteita opetuksen kehittämiseksi sekä arvioi koulutuksen laatua.

Koulutusneuvosto toimii hallituksen tukena koulutuksen strategisena asiantuntijaelimenä. Koulutusneuvoston puheenjohtajana toimii koulutusrehtori ja esittelijänä koulutuspalveluiden johtaja.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter