H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Tutkintolautakuntaredigerad %Y-11-04 kl. 17:25

Organization

Oulun yliopisto - Tutkintolautakunta

Term:

2016-01-01 - 2017-12-31

Manager :

Rehtori nimeää tutkintolautakunnan opiskelijavalintoja, opintosuorituksia ja aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukuja koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla professori. Muista jäsenistä vähintään puolet tulee olla yliopiston opettajia ja vähintään yhden opiskelija (yliopistolaki 27 §)

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter