H

LUT-yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Kollegioredigerad %Y-10-12 kl. 10:11

Organization

LUT

Term:

2021-01-01 - 2022-12-31

Manager :

Tiia Kettunen, edunvalvonta@ltky.fi

Yliopistokollegio mm. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän toimikausiensa pituudesta, valitsee yliopiston sisäiset edustajat hallitukseen ja valitsee yliopiston tilintarkastajat. Yliopistokollegiossa on 4 varsinaista jäsentä, joille jokaiselle on oma varajäsen. Kollegion toimikausi on kaksi vuotta. Kokouspalkkio on 100 euroa kokouksesta.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset HallOpEd paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter