H

LUT-yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

LUTin hallitusredigerad %Y-09-28 kl. 14:29

Organization

LUT

Term:

2020-01-01 - 2021-12-31

Manager :

Tiia Kettunen, edunvalvonta@ltky.fi

Hallitus on yliopiston ylin päättävä hallintoelin. Sen tehtävänä on päättää mm. yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset HallOpEd paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

De sittande studentrepresentanterna

Henna Raekorpi

Medlem:
2022-01-01 - 2023-12-31

Ej suppleanter

Professorerna

Universitetets representanter