H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Halloped-ansökningssystem

Riskienhallinnan kehittämisryhmäredigerad %Y-10-01 kl. 08:48

Organization

Laurea-ammattikorkeakoulu - Palvelu- ja hallintotoiminta

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Työryhmän tehtävänä on Laurea-ammattikorkeakoulun riskienhallinnan tilan seuranta, prosessien tukeminen sekä menettelytapojen kehittäminen. Työryhmän on perustettu tämän vuoden aikana ja sen lopullinen kuvaus päivittyy halloped.fi-sivustolle hakuajan kuluessa. Lisätietoja voit myös saada edunvalvonnan asiantuntija Ada Saariselta(ada.saarinen@laureamko.fi).

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter