H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Halloped-ansökningssystem

Laadunhallinnan kehittämisryhmä redigerad %Y-10-01 kl. 08:35

Organization

Laurea-ammattikorkeakoulu - Palvelu- ja hallintotoiminta

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Laurean laadunhallinnan kehittämisryhmä arvioi ja kehittää laatujärjestelmää Laurean tahtotilan suunnassa, vastaa laatujärjestelmän kehittämisen painopisteiden toteuttamisesta.

Kehittämisryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter