H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Halloped-ansökningssystem

Laurea-ammattikorkeakoulun johtoryhmäredigerad %Y-04-16 kl. 15:56

Organization

Laurea-ammattikorkeakoulu - Hallinto - Laurea-ammattikorkeakoulun johtoryhmä

Term:

2019-12-31

Manager :

Ammattikorkeakoululla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on rehtori. Johtoryhmässä on henkilöstöjärjestöjen valitsema jäsen, opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja, vararehtorit, koulutus- ja aluepalveluyksikön johtajat sekä rehtorin määrittelemät muut johtajat. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa rehtoria ja vararehtoreita ammattikorkeakoulun johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmä tekee päätökset opiskelijaksi ottamiseen ja opinto-oikeuden menettämiseen koskeviin oikaisupyyntöihin ja hyväksyy opetussuunnitelmat ja opiskelijavalinnan perusteet.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter