H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Halloped-ansökningssystem

Laadun- ja riskienhallinnan ryhmäredigerad %Y-04-16 kl. 13:02

Organization

Laurea-ammattikorkeakoulu - Palvelu- ja hallintotoiminta - Laadun- ja riskienhallinnan ryhmä

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Työryhmän tehtävänä on Laurea-ammattikorkeakoulun laadun- ja riskienhallinnan tilan seuranta, prosessien tukeminen sekä menettelytapojen kehittäminen. Työryhmä seuraa ammattikorkekaoulun laadun- ja riskienhallinnan tilan lisäksi auditoinnin palautetta.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter